MİLLETVEKİLİ YEMİNİ

Milletvekili Yemini TBMM
Bankacı Gözüyle
Bülent Şenver


.
.

Milletvekili Yemini TBMM

Milletvekili olan herkes Türkiye Büyük Millet Meclisinde göreve başlarken yemin eder.

Bu yeminle milletvekilleri hangi değerlere bağlı olduklarını ve görevlerini hangi değerlere ve ilkelere bağlı kalarak yapacaklarını belirtirler. Bu değerlere ve ilkelere bağlı kalarak görev yapacaklarına dair şeref ve namusları üzerine yemin ederler. Yani toplum önünde söz verirler.

2011 Ekim ayında TBMM’si açılışında bazı milletvekilleri bu yemin metnini Anayasaya uymak için okumak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir.

Bir başka deyimle bu yeminin içeriğini tam olarak kabul etmeden ve inanmadan, mecbur oldukları için okuduklarını ifade etmişlerdir.

TBMM’de görev süreleri boyunca bu yeminde yer alan değerlerin ve ilkelerin hepsine uymayacaklarını ima etmişlerdir.

Yemin metnini okurken, koruyacağıma, bağlı kalacağıma ve ayrılmayacağıma, demelerine rağmen bunları yapmayacaklarını yemin öncesi televizyonlara verdikleri beyanlarda dolaylı olarak ifade etmişlerdir.

2011 Ekim ayında TBMM açılışında milletvekillerinin okuduğu milletvekili yemini aşağıdaki gibidir:

Milletvekili Yemini:

 “Devletin varlığı ve bağımsızlığını,
vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü,
milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma;
hukukun üstünlüğüne,
demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına
bağlı kalacağıma;
toplumun huzur ve refahı,
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından
ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden
ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma;
büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Şimdi size sormak istiyorum.

İnanmadan ve uymayacağını önceden söyleyerek  yemin eden milletvekillerini TBMM’de barındırmak yerine TBMM’de görev yapacak her milletvekilini kendi yeminini kendisinin yazmasını ve kendi içine sinen yemini etmesini sağlamak daha iyi olmaz mı?

Yani yalan yere yemin etmek mi yoksa inandığı şeye yemin etmek mi daha şeffaf ve etik olur?

Her milletvekilinin kendi yeminini kendisi hazırlayıp inandığı yemini etmesini sağlamak size ters gelir mi?

Şu anda yalan yere yemin eden milletveillerini görmek sizi huzursuz etmiyor mu?

Toplum olarak aldatılmak yerine her milletvekilinin beyninin içindeki değerleri ve ilkeleri öğrenmek daha rahatlatıcı olmaz mı?

Şimdi gençlerimizden bir ricada bulunmak istiyorum.

Sevgili Gençler,

Eğer siz milletvekili seçilseydiniz, TBMM’si açılışında nasıl bir yemin etmek isterdiniz?

ŞİMDİ SİZ KENDİ MİLLETVEKİLİ YEMİNİNİZİ AŞAĞIDAKİ YORUM KUTUSUNA YAZIN. Yorumunuzun başına İsminizi ve Soyadınızı yazmayı ihmal etmeyin.

142 Replies to “MİLLETVEKİLİ YEMİNİ”

 1. Bülent Şenver

  Değerli Öğrencim,
  Yorum Ekle Kutusu içine Adınızı ve Soyadınızı yazdıktan sonra siz ileride TBMM’ne milletvekili olarak giderseniz meclisin ilk toplantısında yemin etmek üzere kürsüye çıktınızda nasıl bir yemin etmek isterdiniz?
  Kendi Milletvekili Yemininizi düşünüp yazıp yorumunuzu gönderin.
  Boş Yorum Kutusu sayfanın en altındadır.
  Teşekkür ederim.
  Bülent Şenver

  • Meryem Dilara Sağlam-181201019

   MERYEM DİLARA SAĞLAM- 181201019-İSÜ-
   İŞ ETİĞİ
   Her toprağı şehit kanlarıyla, şanlı ordu ile kazanılan yüce Türkiye Cumhuriyeti halkına ayrım gözetmeden hizmet edeceğime, kanundaki hiç bir maddeye aykırı davranmayacağıma temel insan haklarına ve anaysa kusursuz uyacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, görevimi kendi çıkarım için kullanmayacağıma ve sadece tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı hizmeti uygulayacağıma, her zaman hukukun üstünlüğünü kabul edip en ufak suçumdan yargılanmayı ; diğer vatandaşlar gibi hakimin karşısında üstünlüğüm olmadan yargılancağıma, Türkiye Cumhuriyetine yakışan çağdaş bir vatandaş olup, Türkçe dilini en güzel şekilde mecliste örnek bir T.C. vatandaşı gibi konuşup saygısız hiç bir atıfta bulunmadan fikrimi savunacağıma,
   Asırlardır bu toprakların sahibi olan Türk milletinin önünde : Bayrağım, Namusum ve Şerefim üzerine ANT İÇERİM.

   • RUQAIAH RSKHAN

    RUQAIAH RSKHAN
    190202058
    Milletvekili görevini aldıktan sonra elimden gelen yapacağıma, toplumda güvenlik sağlayacağıma, insanların haklarını savunacağıma ve adalete uyacağıma, hukukun üstünlüğünü koruyacağıma, insanlar arasında dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayacağıma, bana verilen
    görevleri hakkıyla yerine getireceğime, gördüğüm haksızlıklara sessiz kalmayacağıma, herkesin hakkını savunacağıma , yeni nesil için davranış ve düşünceye örnek olacağını düşünmeden bir karar vermeyeceğime, bütün insanların hak ettiği hayatı yaşaması için tüm gücümle çaba sarfedeceğime, devletim ve milletimin önünde ; Bayrağım, Namusum ve Şerefim üzerine Ant İçerim.

   • Selim sarikurt

    Ben 170203007 nolu ftr selim sarikurt herkese eşit davranacağıma özellikle kul hakki yemeyecegime tek gayem halkim olacağına insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünde ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma;Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

  • Zeynep Işık

   Görevim süresince devletin varlığı ve bağımsızlığını,Vatanın ve Milletin bölünmez bütünlüğünü milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma;hukukun gücüne ve üstünlüğüne,demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ılke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve güvenliğine önem vereceğime, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünde ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma;Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

   • Ayşenur Özbey

    Ayşenur Özbey
    180402080
    Görevim süresince, kişisel çıkarlarımı gözetmeksizin temsil ettiğim vatandaşların yararını ön planda tutacağıma, onlara karşı açık ve şeffaf olacağıma, dil, din, ırk ve cinsiyet fark etmeksizin ayrımcılık yapmayacağıma, görevimi kötüye kullanmayacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına uyacağıma, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için çalışacağıma ve bu uğurda kendimi ve milletimi geliştirmek ve ilerletmek adına çabalayacağıma Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerim.

  • Hilal Bozdoğan

   Hilal Bozdoğan 170204044
   Atatürk’ün Gençliğe Hitabede birinci vazife olarak gençlere sunduğu, Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğime, hukukun üstünlüğüne Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma tüm bireylerin insan haklarından ve temel hürriyetten yararlanmasına etik olarak sağlayacağıma, büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

  • ABDULGAFUR GÜNEŞ

   ABDULGAFUR GÜNEŞ-180206022
   Bana verilen bu şanlı görevi değerinin farkında olarak yerine getireceğime,vatan ve milletimizin haklarını gözeteceğime,her durum ve şartta adaletli ve etik davranacağıma,zor durumlarda ülkemizin yanında olacağıma,topraklarımızın ve vatanımızın birlik ve beraberliği için çalışacağıma,
   Ulu Türk milletinin ve büyük devletimin önünde: Bayrağım,namusum ve kitabım üzerine ANT içerim.

 2. Kübra AYDIN

  181201007 Kübra AYDIN
  Milletvekilliğim sırasında yapacağım her türlü eylem ve işlemlerde; toplumun huzur ve refahını düşüneceğime ve koruyacağıma, anayasaya, kanunlara, hak ve adalete bağlı kalacağıma, hukukun üstünlüğünü koruyacağıma, insanlar arasında dil, din, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapmayıp, bütün insanlara eşit düzeyde yaklaşacağıma, devletin malını koruyacağıma, hakkım olmayan hiçbir ücreti almayacağıma ve Anayasa madde 81’e bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 3. Cansu Erdek

  Cansu Erdek
  84 yıl önce Türk kadınına hakların en büyüğü olan seçme ve seçilme hakkı tanındı. Atatürk diyor ki ; Siyasi hayatla, belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını, bu seferde milletvekili seçme ve seçilme suretiyle hakların en büyüğünü de elde etmiş bulunuyor. Bu hak bugün Türk kadının elindedir ve onu salahiyet ve liyakatla kullanacaktır. Ve ben Türk kadını bugün bu meclisteyim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına, lâik cumhuriyete, Anayasanın üstünlüğüne bağlı kalacağıma;
  Bir milletvekili olarak açık ve şeffaf olacağıma, objektif olup, adalet ve dürüstlükten ayrılmayarak Türk milletini temsil edeceğime namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

  • Elif Baytekin (170402022)

   Türkiye Cumhuriyeti’nin refahı ve dirliğini muhafaza etmek için elimden gelenin fazlasını yapacağıma, şahsi hırslarımın işimin önüne bir an bile geçmesine izin vermeyeceğime, yolsuzluk yapmayacağıma, halkın eşitlik içinde yaşaması için çabalayacağıma, din, dil, ırk ayrımı yapmayacağıma, doğru bulmadığım işi kim yaparsa yapsın sonuna kadar karşı çıkacağıma, haksızlığa tek bir an bile susmayacağıma ve işimi en iyi şekilde yapacağıma şerefim ve haysiyetim üzerine and içerim.

 4. dilara çetinkaya

  DİLARA ÇETİNKAYA 191201127 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  Türkiye Cumhuriyetinin varlığını,birliğini,dirliğini,egemenliğini ve bağımsızlığını sadece görevim süresince değil ilelebet koruyacağıma ve buna zarar gelmesini engelleyeceğime çalışma arkadaşlarım ve vatandaşlarım ile bu bölünmez Türk devletinin yasama, yürütme,yargılama organlarının rahatı ve ilelebet devamı için mücadele edeceğime ve de bizden beklenenden daha fazla çalışacağıma, yolsuzluk yapmayacağıma , her an Türk kanunları ışığında,kurucu Cumhurbaşkanımız Musrafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını yaşatıp devamını getireceğime yüce Türk milleti önünde al bayrağın altında namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 5. Funda Banu Duyar

  FUNDA BANU DUYAR İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatan ve milletin esenliğine, kayıtsız şartsız yasama yürütme ve yargı yetkisi hakimiyetine aykırı bir gaye takip etmeyeceğime, yaşamım ve görevim boyunca insanlar arasında dil ve din, etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yurtta ve dünyada bilim, ilim ve barışın egemen kılınmasında payıma düşeni tam anlamıyla yapacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarından, ülkemizin bağımsızlığına ve bütünlüğüne Demokratik ve Cumhuriyet temellerine bağlılıktan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 6. BÜŞRA KURT

  BÜŞRA KURT İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  Bana verilen yetkileri kullanırken ülkenin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü ve milli egemenliğini koruyacağıma, Atatürk ilkeleri istikametinde ve hukuk kurallarına bağlı şekilde çalışacağıma, Cumhuriyet esaslarından, sadakatten ve doğruluktan ayrılmayacağıma; demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma; halkın huzuru ve mutluluğundan başka amaç gütmeyeceğime; namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

  • İsmail Okan Damgacı

   İsmail Okan Damgacı 180402083 İSÜ
   Türkiye Cumhuriyetinin varlığını ve bağımsızlığını korurken, hukukun üstünlüğüne bağlı kalacağıma, Ulusal değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunurken, demokrasi ve insan haklarının önemini unutmayacağıma, bilim, sanat, eğitim gibi alanların gelişmesi için çalışacağıma, etik ilkelere önem ve şeffaflık anlayışı içinde olacağıma, Anayasaya ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma ant içerim.

 7. Rabia Teber

  Rabia Teber

  Bana verilmiş olan bu görevi sonuna kadar layıkıyla yerine getireceğime,ülkemin huzur ve refahını sağlayacağıma,verdiğim sözleri tutacağıma,devletin varlığını ve vatanın bölünmez bütünlüğünü,milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma,Anayasaya sadık olacağıma, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına ilelebet bağlı kalacağıma yüce Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim

 8. ESRA ÇELİK- 190402052- İSÜ

  Türkiye Cumhuriyetinin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve varlığını ölene kadar koruyacağıma ve bunlara en ufak bir zarar gelmesini engelleyeceğime, toplumumuzun mutluluğunu ve huzurunu düşüneceğime ve onlara sahip çıkacağıma, kadın-erkek arasındaki eşitliği sağlayacağıma ve Anayasanın bütün maddelerine bağlı kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 9. BAHRİ OĞUZ

  BAHRİ OĞUZ BEŞLİK
  Bu görevde üstüme düşen bütün sorumlulukarı layıkıyla yerine getireceğime çalışkan ve etik bir şekilde yol çizeceğime kayıtsız şartsız milletimin egemenliğini koruyacağıma anayasanın bütün maddelerine sonuna kadar bağlı kalacağıma zengin fakir kadın-erkek ayrımı demeden eşit ve adaletli yolsuzluk yapmadan devletimden cebime bir kuruş girmeyeceğine ATATÜRK ilke ve inkılaplarına daima bağlı kalacağıma Cumhuriyet temellerinden kopmayacağıma TÜRK milleti önünde şerefim üzerine yemin ederim

 10. IRYNA BEŞER

  IRYNA BEŞER
  Yüce Türk Milletinin ve Devletinin varlığını ve mutlak bağımsızlığını, uğrunda canlar verilen ay yıldızlı bayrağın altındaki vatanımın ve milletimin bölünemez bütünlüğünü ve sonsuz egemenliğini koruyup yücelteceğime, hukuk ve yasaların üstünlüğüne, Demokratik ve laik Cumhuriyetimize ve Atatürk ilke ve inkilaplarına sonsuz bağlı kalacağıma; milletimin huzur ve refahı için mutlak süratle çalışacağıma; milli dayanışma ve yüksek adalet ülküsünden ayrılmayarak herkesin temel hürriyetlerinden ve insan haklarından yararlanmasını sağlayarak Anayasaya sıkı sıkıya bağlı kalacağıma yüce Türk Milleti önünde namusum, şerefim ve inandığım tüm inançlar adına ant içerim. Bu sözleri yerine getirmemde Yüce Türk Milleti şahidim ve yardımcım olsun.

 11. Gamze Gökalp

  GAMZE GÖKALP 180204040
  Bana verilen bu yetkiyi devam ettirirken vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sürdüreceğime, Atatürk ilke ve inkılaplarına her daim bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahını yükseltmek için tüm yetkilerimi kullanacağıma, hak ve adalet anlayışını benimseyeceğime, insanlar arasında dil ve din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan haklarından yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Cumhuriyet esaslarına bağlı kalacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 12. HALİS TEMEL

  Türk milletinin var oluşunu, egemenliğini ,bağımsızlığını üzerinde nice yiğitlerin kanı bulunan kutsal bayrağımızı, milletimin parçalanmayacak olan bütünlüğünü bir gün değil ömrüm boyunca koruyup kollayacağıma,benden sonra gelen nesile örnek davranış ve düşünce öncülüğü yapacağıma,milletimin rahat ve huzur içinde yaşaması için aralıksız çalışmalar yapacağıma,hak ve hukuğun herkes karşısında eşit olduğunu göz önünde bulundurarak kadın ve erkeğin eşit bireyler olduğunu her zaman için savunacağıma, Türk devletinin yasama, yürütme,yargılama organlarının devam etmesi için elimden geleni yapacağıma,devletimin malını, mülkünü koruyup kollayacağıma ve ağzıma hakkım olmayan bir lokmayı bile almayacağıma,Türkiye cumhuriyetinin her zaman bir adım öne gitmesi için çabalayacağıma
  aziz milletimin önünde namusumum ve şerefimin üzerine ant içerim.

 13. Ceren Şahin 180204022

  Ceren Şahin 180204022
  Laik cumhuriyete , Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak bana verilen bu görevi toplumun iyiliği için kullanacağıma bana verilen makama dayanarak haksızlık yapayacağıma Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uyacağıma ve görevimi yaparken gördüğüm haksızlıklara sessiz kalmayıp herkesin hakkını savunacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 14. Dilara ŞAHİN

  Bana verilen görevi hakkı ile yapacağıma devletin bağımsızlığını , vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü kayıtsız şartsız egemenliği koruyacağıma , hak ve hukuka bağlı kalacağıma,toplumun huzur ve refah içinde olmasını sağlayıcağıma Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma büyük Türk Milleti önünde şerefim üzerine and içerim.

 15. Zeynep

  Zeynep Fidanlık
  Devletin bütünlüğünü, bağımsızlığını.Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma.Demokratik ve laik cumhuriyete sadık kalacağıma.Milletin huzuru ve refahı için çalışacağıma. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma adalet anlayışı içinde herkesin temel hak ve hürriyetlerden yararlanacağına öncülük edeceğime. Türkiye cumhuriyetinin şan ve şöhretini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için bütün güçle çalışacağıma büyük Türk milleti ve Türk tarihi huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 16. Nuran Derman

  Bana verilen bu görevi sürdürürken her daim adaletli olacağıma, insanlar arasında ayrım yapmayacağıma, illegal yollara sapmayacağıma, etik dışı davranmayacağıma, hakkım olandan fazlasını almayacağıma, sözlerimin arkasında duracağıma, milletime faydalı işler yapacağıma, Anayasaya, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Cumhuriyete bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 17. Aleyna UÇAR

  Aleyna UÇAR
  Türk kadınına değerin en üstününü veren Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve İnkılapları doğrultusunda kadının her hakkını savunacağıma, kadın erkek eşitliğini daima yaşatacağıma, Türk Milletinin Varlığı ve Egemenliği için kan dökmüş güvenlik güçlerimizin bize emanet ettiği al bayrağı daima gönderde tutmak için savaşacağıma, Türk Milletinin refahı ve özgürlüğü için tüm gücümle çalışacağıma, haksız yoldan hiçbir şekilde gelir elde etmeyeceğime, Milletimiz için daima sadakatten ayrılmayacağıma, Anayasanın üstünlüğüne bağlı kalacağıma, hak ve adaletten asla ödün vermeyeceğime, Yüce Türk Milleti huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 18. Aleyna UÇAR

  Aleyna UÇAR
  Türk kadınına değerin en üstünü veren Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün İlke ve İnkılapları doğrultusunda kadının her hakkını savunacağıma, kadın erkek eşitliğini daima yaşatacağıma, Türk Milletinin varlığı ve egemenliği için kan dökmüş güvenlik güçlerimizin bize emanet ettiği al bayrağı daima gönderde tutmak için savaşacağıma, Türk Milletinin refahı ve özgürlüğü için tüm gücümle çalışacağıma, haksız yoldan hiçbir şekilde gelir elde etmeyeceğime, Milletimiz için daima sadakatten ayrılmayacağıma, Anayasanın üstünlüğüne bağlı kalacağıma, hak ve adaletten asla ödün vermeyeceğime, Yüce Türk Milleti huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 19. Leyla Nur ERÇELİK

  Leyla Nur ERÇELİK

  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak görevim süresince sahip olduğum tüm yetkileri yalnızca Türk Devleti ve milleti yararına kullanacağıma, dürüstlük ve adalet meşalesini elimden hiç bırakmayarak milletimi en iyi şekilde temsil edeceğime, devletimin ve milletimin bağımsızlığını, birlik ve bütünlüğünü ilelebet koruyacağıma,
  hak ve hukuk yolundan ayrılmayacağıma , Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na sadık kalacağıma, demokratik, laik cumhuriyete ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalacağıma,
  insan haklarını esas alarak , halkın huzuru, güvenliği , refahı ve devletin bekası için var gücümle çalışacağıma yüce Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 20. Dilan Günerhan

  Dilan GÜNERHAN
  Türkiye Cumhuriyetinin varlığını, bağımsızlığını ve egemenliğini koruyacağıma. Herkese adalet lazım düşüncesiyle adaleti önde tutacağıma. Atatürk düşüncesini, bakışını, duruşunu örnek alacağıma. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan toplumun her kesimine eşit davranacağıma. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Hak, hukuk, adalet için çalışacağıma büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 21. ZEHRA POLAT

  ZEHRA POLAT- İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  Bana verilmiş olan milletvekilliği görevini hakkıyla yerine getireceğime, hiçbir dil,din,ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın yüce türk milletine görevim süresince en iyi şekilde hizmet edeceğime, milletimin huzur ve refahı için çabalayacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, hak ve hukuku gözeteceğime, büyük türk milleti huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 22. Yaşam Ok

  YAŞAM OK – İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  Bana verilen görevi hakkı ile yapacağıma devletin bağımsızlığını vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma Atatürkün bize bıraktığı laik ve demokratik ülkemizi en iyi şekilde koruyacagıma hak ve hukuk yolundan ayrılmayacağıma Türk bayrağının bana vermiş olduğu gururu en iyi şekilde yönetecegim Anayasanın üstünlüğüne bağlı kalacağıma Yüce Türk Milleti huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

  • BERİVAN YAĞCİ

   BERİVAN YAĞCİ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 190203112 Türk milletinin bana vermiş olduğu yetkiyi lâyıkıyla yerine getireceğime, toplumun huzuru için çalışacağıma, insanlar arasında dil din ırk ayrımı gözetmeyeceğime, hak ve adalet kavramlarıyla hareket edeceğime, kadınların öncelikli olduğu yenilikçi çağdaş laik bir toplum için elimden geleni yapacağıma yüce Türk milleti huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 23. FEVZİYE NİSA İLİ

  FEVZİYE NİSA İLİ-İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  Türkiye Cumhuriyetinin bana vermiş olduğu bu yüce görevde üstüme düşen tüm sorumluluklarımı etik kararlar doğrultusunda yerine getireceğime, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sürdüreceğime, kutsal bayrağımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi her daim koruyacağıma, meslek hayatım boyunca din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın ilerleyeceğime, her daim demokratik yollarla sorunları çözeceğime, hayatım boyunca ülkemin ve milletimin huzuru ve refahı için çalışacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma Türk milletinin huzurunda and içerim.

 24. Reyhan ÇİMEN

  Devletin varlığını ve bağımsızlığını,vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma,milletlerimin çıkarlarını her daim koruyup gözeteceğime, hukukun üstünlüğüne ,demokrasiye ve laik cumhuriyete ve atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma ve taviz vermeyeceğime, toplumumun huzurunu, refahını ve esenliğini ve mutluluğunu gözeteceğime ,milletimin onurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacağıma,insanlarımın basın ve fikir özgürlüklerini kısıtlamayacağıma,milletimin miraslarına saygı duyacağıma ve kendi maddi çıkarlarım uğruna onları satmayacağıma ,sırf iktidar partisinin gözüne girebilmek uğruna kendimden ve değerlerimden taviz vermeyeceğime, toplumumun saygınlığını ulusal ve uluslararası arenada arttıracağıma, eğitim sistemini geliştireceğime, geleceğe sağlıklı modern ve bilinçli bir nesil yetiştirmeye çalışacağıma büyük ve onurlu Türkiye vatandaşları önünde onurum şerefim ve kendime olan saygım üzerine ant içerim.

 25. Ecemnur Tunçtürk

  Türkiye Cumhuriyetinin bana vermiş olduğu bu yüce görevde üstüme düşen tüm sorumluluklarımı etik kararlar doğrultusunda yerine getireceğime, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sürdüreceğime, meslek hayatım boyunca din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın ilerleyeceğime, her daim demokratik yollarla sorunları çözeceğime, hayatım boyunca ülkemin ve milletimin huzuru ve refahı için çalışacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma Türk milletinin huzurunda and içerim.

 26. Yasemin Ayşe Diri

  Yasemin Ayşe Diri – 190402079 – İstinye Üniversitesi
  Bana verilmiş olan bu yüce görevde bütün sorumluluklarımı layıkıyla yerine getireceğime, milletime dürüst olarak, hak yemeyerek kayıtsız şartsız egemenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma, hukuğa adalete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, din, dil ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan her kesime adaletli davranacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 27. ECE NUR KASKAN

  ECE NUR KASKAN 170402024
  Mustafa Kemal Atatürk’ten bize emanet kalan Türkiye Cumhuriyetinin günümüze kadar gelen varlığını, birliğini, demokrasi ile iç içe var olan bağımsızlığını ve egemenliğini Türk milleti için göğüsleyeceğime ve sadece bir gün değil her gün koruyacağıma, her bir detaya hak hukuk adalet ile bakacağıma söz veriyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarının yolundan ayrılmaksızın Cumhuriyetimizin temellerine bağlılıktan ayrılmayacağıma sevgili Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum.

 28. SAMED KARACA

  SAMED KARACA 180204046
  Yüce Türk milletinin bana verdiği bu temsil sorumluluğunu vatanım, milletim, bayrağım adına en mukaddes bilip görevim boyunca Türk halkımızın refah seviyesini ileriye taşımaya, anayasamızda belirtilen hak ve özgürlüklerinin kullanılmasını sağlamaya, cumhuriyet ve demokrasi temelinde korumaya bağlı kalacağıma önce siz değerli milletvekilleri ve sonra Yüce Türk halkımın önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 29. AYSU KURT

  190201101 Aysu KURT
  Bana verilen görevin sorumluluğunun farkında olup hakkı ile yerine getireceğime, devletimizin bağımsızlığını, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kayıtsız şartsız egemenliği koruyacağıma,hukuk ve etik kurallarına bağlı kalacağıma,toplumun çıkarlarını koruyacağıma,toplumun refahını ve huzurunu koruyacağıma,Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalacağıma, Türk milletinin önündetüm benliğim üzerine ant içerim.

 30. Simge Güney

  İstinye Üniversitesi, Simge Güney, 170504005
  Devletin birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağıma; halkın menfaatini öncelikli tutarak kendi menfaatimi halkın menfaatine tercih etmeyeceğime; Atatürk’ün altı ilkesine bağlı kalarak hareket edeceğime ve Anayasaya bağlı kalacağıma ; Dürüst, adil, eşitlikçi bir şekilde demokrasinin ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğime; Andımıza bağlı kalarak Türküm, doğruyuz çalışkanım sözleri doğrultusunda ilerleyeceğime ve bu uğurda başka milletvekiline zarar vermeden fikirlerimi çatışmacı bir ortam yaratmadan belirteceğime ve fikirlerim, doğrularım uğruna her zaman mücadele edeceğime and içerim.

 31. Ceyda Nur Yalçın

  170203031
  İstinye Üniversitesi
  Ceyda Nur Yalçın

  Üstüme düşen görevleri canla başla çalışarak, halkımın ihtiyaçlarına öncelik vererek, zamanında yapacağıma; devletin bağımsızlığını ve milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; kadın-erkek eşitliğini koruyacağıma; din,dil,ırk,cinsiyet ayrımı yapmadan adaletli davranacağıma; karar verme sürecinde milletimin çıkarlarını ön planda tutarak en doğru kararı vereceğime; milletime karşı dürüst olacağıma; Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına kayıtsız şartsız bağlı kalacağıma;
  Cumhuriyet esaslarına bağlı kalacağıma; Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 32. senem bak 190205081

  Türkiyekiye Cumhuriyetinin varlığını, bağımsızlığını, bütünlüğünü, refahını ırk,dil,din ayrımı yapmadan koruyacağıma, Mustafa Kemal Atatürk ilke inkılaplarına ve Türk kanunlarına daima bağlı kalacağıma sadece görevim boyunca değil tüm yaşamım boyunca Cumhuriyetin temellerini kayıtsız şartsız koruyacağıma, her zaman hak ve hukuku gözeteceğime, asla yolsuzluk yapmayacağıma, hakkımdan fazlasını almayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin daima ilerlemesi için çalışacağıma türk milletinin ve ulusal bayrağımızın önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim

 33. İLAY KILIÇ 190205055

  Türk milletinin temel hak ve hürriyetlerine saygı duyup,bu hak ve hürriyetleri koruyacağıma,adil,eşitlikçi,demokratik olacağıma,devletime ve Cumhuriyete bağlı kalacağıma,halkın huzur, mutluluk ve refahını önemseyeceğime,kadın ve çocuk haklarına sahip çıkacağıma,milletin egemenliğini koruyacağıma yüce Türk milletinin önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 34. Beyza Nurten UZUN

  Beyza Nurten UZUN
  170504010
  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak sadece görev süresince değil, tüm hayatım boyunca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan herkesi önemseyeceğime, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını en iyi şekilde devam ettirmesi için elimden geleni yapacağıma, rüşvet ve yolsuzluk gibi suçları engellemeye çalışıp göz ardı etmeyeceğime, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin aynı şartlarda eşit, huzurlu ve mutlu şekilde yaşaması için elimden gelenin fazlasını yapacağıma, Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğime ve halkın her kesiminden insanın sesine kulak verip istekleri doğrultusunda hareket edip görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağıma, dürüst, güvenilir, adil ve eşitlik ilkelerini benimseyip uygulayacağıma şerefim ve onurum üstüne yemin ederim.

 35. İsmail BİNİCİ

  İsmail Binici İstinye Üniversitesi 190402056 Psikoloji Bölümü,
  Görevim esnasında toplumsal problemlerin çözümü için enerjimi etkin bir şekilde kullanacağıma, hukuk bağımsızlığına gölge düşürmeyeceğime, yolsuzluk ve haksızlık doğuracak hiçbir faaliyet içerisinde bulunmayacağıma, sorumluluklarımı etik bir düzlemde yerine getireceğime, dürüst ve ilkeli davranacağıma, ayrımcılık yapmayacağıma and içerim.

 36. Muhammed Alperen Şarlayan

  Muhammed Alperen Şarlayan 170501002 Ekonomi Bölümü

  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak görevim süresince sahip olduğum tüm yetkileri dürüstlük ve adalet çerçevesinden hiç bir zaman sapmadan kullanacağıma, hak ve hukuk yolundan ayrılmayacağıma , Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na sadık kalacağıma, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalacağıma,insan haklarını esas alarak , halkın huzuru, güvenliği , refahı ve devletin bekası için var gücümle çalışacağıma , Türküm, doğruyum, çalışkanım sözleri doğrultusunda ilerleyeceğime ve bu uğurda başka milletvekiline saygı göstererek fikirlerimi çatışmacı bir ortam yaratmadan belirteceğime yüce Türk Milleti önünde ant içerim .

 37. Elif ARIKMERT

  Elif ARIKMERT 190205080 çocuk gelişimi

  Türkiye Cumhuriyetinin varlığını ve bağımsızlığını koruyacağıma , hak , hukuk , adalet ve eşitlikten hiçbir zaman ayrılmayacağıma , görevimin bana vermiş oluğu tüm sorumlulukları yerine getireceğime , sahip olduğum yetkileri görevlerim dışında hiçbir mecrada kullanmayacağıma , ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ‘ ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma yüce Türk Milletinin önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

  • İrem Ebru Çolak

   İREM EBRU ÇOLAK- İSÜ- 190202053
   Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak başta devletin bağımsızlığını,milletin egemenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma; insana sadece insan olduğu için değer verip dil,din,ırk,mezhep ayrımı yapmayacağıma; çocukları, gençleri ülkemizin gelecekteki birer temsilcisi olarak görüp onlara daha güzel olanaklar sağlayacağıma; görevimi kendi çıkarım için kullanmayıp halkın huzur, refah ve ihtiyaçlarını gözeteceğime; insan ve hayvan haklarını her daim savunacağıma; bilim ve sanatın gücüne inanıp yurtta ve dünyada barışı destekleyeceğime; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına, anayasanın üstünlüğüne bağlı kalacağıma yüce Türk Milleti önünde and içerim.

 38. Miray KARATAŞ 190205086

  Miray KARATAŞ 190205086
  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini ilelebet koruyacağıma, tüm hayatım boyunca Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, hak, hukuk, adalet ve eşitlikten hiçbir zaman ayrılmayacağıma, dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın herkesi önemseyeceğime, Türk halkımızın refah seviyesini ileriye taşıyacağıma ve görevimi en iyi şekilde yerine getireceğime Büyük Türk Milleti huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 39. ZehraZengin

  Zehra Zengin ( Hemşirelik 180204019 )
  Devletin varlığını ve bağımsızlığını ,milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma ;
  Demokratik bir cumhuriyete ve laiklik ilkesine bağlı kalarak kişilere dil ,din, ırk, siyasi görüş gözetmeksizin eşit davranacağıma ; bana gelen her sorunla yakından ilgileneceğime ;
  Bana ihtiyacı olan halkımı asla yalnız bırakmayacağıma ;
  gerektiğinde yanlışlara karşı beraber direneceğime ,bana verilen görev ve sorumlulukları asla bir kişisel çıkar gözetmeksizin halkın huzuru ve refahı için kullanacağıma;
  Milletimin önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim .

 40. Zeynep Barakoğlu

  ZEYNEP BARAKOĞLU – 170505002
  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak halkımızı hiçbir istek ve şikayetlerini göz ardı etmeden en iyi şekilde temsil edeceğime, yapılan her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele edeceğime ve asla göz yummayacağıma, insan haklarına saygınlığımı koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne tabii kalacağıma, devletimin bağımsızlığı ve vatanımın bütünlüğü uğruna her zaman mücadelemi vereceğime, her bir karışının bedeli atalarımızın kanıyla ödenen bu toprakları ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğime; Anayasaya, demokratik ve Laik Cumhuriyete ve Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, O’nun açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 41. Rabia

  RABİA CANBEY – 170203044 – İSÜ

  Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; din , dil, ırk ayırmadan eşit davranacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 42. Aleyna kahraman

  Aleyna kahraman

  Türkiye cumhuriyetinin vatandaşı ve milletvekili olarak ben, ülkemin bütünlüğünü, milletin bölünmezliğini, halkın refah düzeyine arttırarak en şekilde bu vatana hizmet edeceğime, her şeyin en doğrusunu yapacağıma, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize verdiği bu cumhuriyeti en güzel şekilde muhafaza edeceğime Şerefim namusum üzerine yemin ederim.

 43. MELİKE MERİÇ

  Türkiye Cumhuriyetinin milletvekili olarak , her karesinde şehit kanı olan , her şehri kültürle dolup taşan bu güzel ülkeyi koruyup kollayacağıma , adaletin ve anayasanın üstünlüğünü daima yaşayacağıma , Atatürk’ün ilkelerini yaşayıp , yaşatacağıma, demokratik bir bütün oluşturmaya çalışacağıma , hiç bir insanı dil , din , ırk ayırmaksızın savunacağıma yüce Türk milletinin önünde and içerim.

 44. Ahmet Sefa Kıratik

  Ahmet Sefa Kıratik

  Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan her bir insanın, insan olarak yaşayabilmesi için gerekli canının, neslinin, aklının, malının ve inancının korunması noktasında tehlike unsuru olabilecek her türlü iç ve dış tehdide karşı mücadele edeceğime; insanların özgür, refah ve huzurlu olarak yaşayacakları bir toplum ve devletin ihya ve inşaası için gerekli her türlü faaliyette bulunacağıma ve bunları yaparken liyakatli, dürüst, adil ve şeffaf olacağıma and içerim.

 45. Kübra Özdemir

  Kübra Özdemir 190202170
  Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığı ve bütünlüğünü koruyacağıma, adalet ve hukuka bağlı kalacağıma, halkın huzur ve özgürlüğünü koruyacağıma, yetkilerimi en doğru şekilde kullanacağıma, hiçbir uygunsuzluğa izin vermeyeceğime, Anayasa ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 46. AYŞENUR ARSLAN

  AYŞENUR ARSLAN-190205072
  Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği bu görevi layığı ile yerine getireceğime, ülkenin huzuru, düzeni için çabalayacağıma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarına bağlı kalarak ülkem için çalışacağıma,üstüme düşen sorumlulukları yerine getireceğime, devletimin varlığını ve bağımsızlığını ilelebet koruyacağıma şerefim üzerine and içerim.

 47. Dilvan TEKİN

  DİLVAN TEKİN
  1946 da ‘Yeter söz milletindir’ deyişiyle halk 1923 yılından beri ülkeyi yönetenlere dur demektedir. Bugün mecliste bu andı şerefimle içebiliyorsam seçme ve seçilme hakkının özgürlüğüyle, kadınlarımızın bağımsızlıklarıyla, toprağın her karışının şehit kanlarıyla, başta komutan Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz şehitlerimizle kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve şanlı bayrağımız sayesindedir. Bugün burada tüm yetkilerimle ülkenin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü ve milli egemenliğini koruyacağıma, ülkenin barışı refahı ve sükuneti için elimden geleni yapacağıma hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına
  bağlı kalacağıma, hak ve adaletten asla ödün vermeyeceğime eşitlik kavramına yeni bir soluk getireceğime Milletimin önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 48. ŞEVVAL SARI - 170501004

  Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 49. Elif EKŞİ

  Elif EKŞİ-180204058-Hemşirelik-İSÜ
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve onların temsilcisi olarak, vatanımın bağımsızlığını,bütünlüğünü koruyacağıma,haksızlıklara karşı göz yummayacağıma,bütün vatandaşlara eşit davranıp ayrımcılık yapmayacağıma,görevimin bana getirdiği tüm sorumlulukları layıkıyla yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 50. Ceren TOPARLAK

  Ceren TOPARLAK
  190402096
  Türkiye Cumhuriyeti Millet vekili olarak Milletin kayıtsız şartsız Egemenliğine aykırı bir amaç gütmeyeceğime , Cumhuriyet esaslarına bağlılıktan ayrılmayacağıma , Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalacağıma Bu vatanın kolay kazanılmadığını asla unutmayacağıma , Cinsiyet ayrımı yapmadan Türkiye Cumhuriyeti altındaki her bireyin refah ve huzur ile yaşama özgürlüğünü ihlal etmeyeceğime ve destek olacağıma ,Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma Şerefim ve Namusum üzerine yemin ederim .

 51. Naciye Özlem Göbel

  Naciye Özlem Göbel – 190402108
  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, tüm hayatım boyunca Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın herkesi önemseyeceğime, hak, hukuk, adalet ve eşitlikten hiçbir zaman ayrılmayacağıma, görevimi en iyi şekilde yerine getireceğime Büyük Türk Milleti huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 52. Pınar Küçükhüseyinoğlu

  PINAR KÜÇÜKHÜSEYİNOĞLU 190205077
  Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği bu görevi layığı ile yerine getireceğime, herhangi bir usulsüzlüğe karşı sorumluluğumu yerine getireceğime, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini ilelebet koruyacağıma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, hiçbir sorumluluğumu göz ardı etmeden yerine getireceğime, toplumun refah ve huzuru için ülkemi adalet anlayışı içinde yöneteceğime, Büyük Türk Milletinin önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 53. BUSE BİLİR

  BUSE BİLİR 180204070

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir vatandaşı ve milletvekili olarak, yaşadığım ülke adına bana verilen bu görevi yerine getirirken her zaman adaletli olacağıma, vatandaşlar arasında ayrım yapmayacağıma, milli irade ve bağımsızlığımızı devam ettirmek için her daim çaba göstereceğime, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağıma yüce Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 54. Rabia Sinem Hallaç

  RABİA SİNEM HALLAÇ
  170203079
  Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı ve milletvekili olarak; insanlar arasında din,dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkese karşı eşit davranacağıma ve herkese karşı adaletli olacağıma, görev aldığım süre boyunca ülkemin bütünlüğünü ve refahını koruyacağıma, hukukun üstünlüğünü tanıyacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına layık bir şekilde hareket edeceğime, en iyi ve güzel şekilde hizmet edeceğime şerefim ve namusum üzerine yemin ederim.

 55. Feride Nur EKİNCİ

  Feride Nur EKİNCİ

  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak devletin bağımsızlığını, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, kadın erkek eşitliğini her zaman savunacağıma, toplumun huzuru için çalışacağıma, Anayasanın bütün maddelerine uyarak görevimi en iyi şekilde üstleneceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 56. ESİLA POLAT

  ESİLA POLAT-190205061

  Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili olarak üstüme düşen her görevi şeffaflık ve etik ilkeler içerisinde yapacağıma, bir kadın ve çocuk gelişimci milletvekili olarak kadın haklarını ve çocuk haklarını koruyacağıma, din ,dil ,ırk gözetmeksizin Türk milletin refahını sağlayacağıma, hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük anlayışını göz önünde bulunduracağıma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyeceğime, ilke ve inkılaplarını daima uygulayacağıma, devletin birliğini, bağımsızlığını ve bayrağını ilelebet koruyacağıma, bu vatan toprağı için dökülen kanlar üzerine mücadele edeceğime, Türk milletini ötekileştirmeyeceğime, ayrımcılık yapmayacağıma, Cumhuriyetin temellerini sürdüreceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 57. Merve Sefa TONKA

  Merve Sefa TONKA – İstinye Üniversitesi – 180206026
  Milletvekili olduğum günden itibaren yaptığım her türlü eylem ve işlemlerde; toplumun huzur ve refahını düşüneceğime, hukukun üstünlüğünü koruyacağıma, hayatımın her döneminde anayasaya bağlı kalacağıma, insanlar arasında dil, din, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapmayıp, bütün insanlara eşit düzeyde yaklaşacağıma, devletin malını koruyacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

  • İrem Ebru Çolak

   İREM EBRU ÇOLAK- İSÜ- 190202053
   Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak başta devletin bağımsızlığını,milletin egemenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma; insana sadece insan olduğu için değer verip dil,din,ırk,mezhep ayrımı yapmayacağıma; çocukları, gençleri ülkemizin gelecekteki birer temsilcisi olarak görüp onlara daha güzel olanaklar sağlayacağıma; görevimi kendi çıkarım için kullanmayıp halkın huzur, refah ve ihtiyaçlarını gözeteceğime; insan ve hayvan haklarını her daim savunacağıma; bilim ve sanatın gücüne inanıp yurtta ve dünyada barışı destekleyeceğime; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına, anayasanın üstünlüğüne bağlı kalacağıma yüce Türk Milleti önünde and içerim.

 58. NİSANUR SARIGÜL

  Nisanur SARIGÜL 180206018

  Görevim boyunca Türkiye Cumhuriyetinin varlığını, birliğini , dirliğini , egemenliğini ve bağımsızlığını ilelebet koruyacağıma , Türk Milletinin refa ve özgürlüğü için tüm gücümle çalışacağıma , anayasanın üstünlüğüne bağlı kalacağıma , hak ve adaletten asla ödün vermeyeceğime , halkım arasında dil , din , ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan hizmet sunacağıma , devletin malını koruyacağıma , Atatürk’ ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim .

 59. BÜŞRANUR GÖKTAŞ

  Büşranur GÖKTAŞ -180204007

  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak sahip olduğum yetkileri adalet ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda toplumun huzur ve refahı için kullanacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin varlığını, bağımsızlığını, bütünlüğünü ve refahını din, dil, ırk, ayrımı yapmadan koruyacağıma, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına her daim bağlı kalacağıma, her zaman hak ve hukuku gözeteceğime, sahip olduğum yetkileri görevlerim dışında kullanmayacağıma, kadın haklarını savunacağıma, kadın erkek eşitliğini koruyacağıma ve Bir milletvekili olarak dürüstlük ve adalet ilkelerine bağlı kalarak, Türk milletini temsil edeceğime namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 60. Esma Sultan Özdemir

  ESMA SULTAN ÖZDEMİR İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  Devletin varlığı ve bağımsızlığını,
  vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü,
  milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma;
  hukukun üstünlüğüne,
  demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına
  bağlı kalacağıma; benden sonra gelen nesile örnek davranış ve düşünce öncülüğü yapacağıma,milletimin rahat ve huzur içinde yaşaması için hak ve hukuğun herkes karşısında eşit olduğunu göz önünde bulundurarak
  ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından
  ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden
  ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma;
  büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 61. ŞEYMA BALIM

  ŞEYMA BALIM
  Bana verilmiş olan bu görevi, Türkiye Cumhuriyeti egemenliğini, bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini yaşamım süresince koruyacağıma, Türk Ulusunun huzuru için elimden geleni yapacağıma, hiçbir bireyi ayırmaksızın eşit ve adaletli olacağıma, devletimin aleyhine işleyecek hiçbir durumda bulunmayacağıma ve bulunmasına neden olacak durumları engelleyeceğime, geçmişimi her daim aklımda bulundurup geleceğime ona göre yön vereceğime, Atatürk İlke ve İnkılaplarına uyarak görevimi hakkıyla yerine getireceğime namusun ve şerefim üzerine yemin ederim.

 62. Melike Akbulut

  Melike Akbulut
  181214026

  Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bütünlüğünü milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma hukukun üstünlüğüne , laik Cumhuriyete Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma toplumun refahı ,milli dayanışma ve yardımlaşma içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanmasına Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim .

 63. Fulya İNCE

  180206034
  Görevime başladığım andan itibaren vatanın bağımsızlığını, bütünlüğünü, milletin egemenliğini koruyacağıma; adalete, anayasa ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sadık kalarak bu yolda ilerleyeceğime, kimsenin hakkını yemeden en dürüst şekilde bütün canlılara destek olup vatanımızın refahı için çalışıp bütün şeffaflığımla görevimi icra edeceğime şerefim üzerine and içerim.

 64. Mehmet Kıyak 170402074

  Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, insan hakları ve gerekliliklerine uyacağıma, toplum yararına olmayan hiç bir şeyi desteklemeyeceğime, anayasanın bana verdiği hakları aleyhte kullanmayacağıma, milletin vekili olduğumu unutmayacağıma, ülkede yaşayan her vatandaşa eşit mesafede olacağıma, Türk Milleti önünde namusum ve şerefim önünde and içerim.

 65. ZeynepGül ALTUN

  Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, gördüğüm adaletsizlik karşısında tüm gücümle duracağıma ; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 66. Zeynep Işık

  Görevim süresince devletin varlığı ve bağımsızlığını, Vatanın ve Milletin bölünmez bütünlüğünü,milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma;hukukun gücüne ve üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlı kalacağıma;Toplumun huzur,güvenliğine, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarında ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünde ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma;Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 67. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

  ANAYASA MADDE 81 Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 68. KÜBRA GÜL

  KÜBRA GÜL 181214003

  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, bağımsızlığını, bütünlüğünü ve refahını din, dil, ırk, ayrımı yapmadan koruyacağıma Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, , millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 69. MURATHAN ZENGİN

  MURATHAN ZENGİN
  180204041
  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini ilelebet koruyacağıma,Türkeyinin her bir mt2’sine kadar adelet sağlayacağıma, insana sadece insan olduğu için değer verip dil,din,ırk,mezhep ayrımı yapmayacağıma, görevim süresince sahip olduğum tüm yetkileri dürüstlük ve adalet çerçevesinden hiç bir zaman sapmadan kullanıp asla hak ve hukuk yolundan ayrılmayacağıma, halkın huzuru ve mutluluğundan başka amaç gütmeyeceğime, Türk devletinin yasama, yürütme,yargılama organlarının devam etmesi için elimden geleni yapacağıma namusum ve şerefimin üzerine ant içerim.

 70. BEGÜM ECE BAYRAKTAR

  BEGÜM ECE BAYRAKTAR . 08042018 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı ve milletvekili olarak; milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, kadın erkek eşitliğini her zaman savunacağıma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını her daim yürüteceğime, ülkenin barışı refahı ve sükuneti için elimden geleni yapacağıma hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete bağlı kalacağıma,bu toprak üzerinde yaşayan her bir insanın, insan olarak yaşayabilmesi için gerekli olan canının,malının ,inançlarının adaletinin gerektirdiği herşeyi savunacağıma, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize verdiği bu cumhuriyeti en güzel şekilde muhafaza edeceğime şerefim ve namusum üzerine ant içiyorum.

 71. BEGÜM ECE BAYRAKTAR

  BEGÜM ECE BAYRAKTAR 180204008 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı ve milletvekili olarak; milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, kadın erkek eşitliğini her zaman savunacağıma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını her daim yürüteceğime, ülkenin barışı refahı ve sükuneti için elimden geleni yapacağım. Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete bağlı kalacağıma,bu toprak üzerinde yaşayan her bir insanın, insan olarak yaşayabilmesi için gerekli olan canının,malının ,inançlarının adaletinin gerektirdiği her şeyi savunacağıma, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize verdiği bu cumhuriyeti en güzel şekilde muhafaza edeceğime şerefim ve namusum üzerine ant içiyorum.

 72. Yasemin sidal

  Bir milletvekili olarak ;
  Üstüme düşen sorumluluları ve görevleri eksiz bir şekilde yapamacağıma , insanlar arasında hiçbir şekilde ayrım yapmayacağıma , halkımın eksikleri ve sorunları için uğraşacağıma , kimsenin hakkına isteyerek ve bilerek girmeyeceğime , vatanımın ve milletimin bütünlüğünü koruyacağıma ve son olarak hakkım olmayan hiç bir devlet malına el uzatmayacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim

 73. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

  ANAYASA MADDE 81 Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 74. Buse DANIŞIM

  BUSE DANIŞIM – 190202212 – İSÜ

  Milletvekilliğim sırasında Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını,birliğini,dirliğini,egemenliğini ve bağımsızlığını daima koruyacağıma ,Atatürk ilke ve inkılaplarına her daim bağlı kalacağıma ,hak ve adalet anlayışını benimseyeceğime, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na sadık kalacağıma, Türk milleti önünde şerefim ve namusum üzerine ant içerim.

 75. Buse Kılıç

  Buse Kılıç 180204012
  Türkiye Cumhuriyeti’ nin bölünmez bütünlüğünü bozmayacağıma, halkın haklarına sahip çıkarak ve anayasa, kanunlara uyarak milleti savunacağıma, barış ve huzur ortamı için çalışacağıma, bir hata yaptığımda hatamı kabullenip doğru bir şekilde açıklama yapacağıma, kendimde aynı zamanda bu millet içinde vatandaş olduğumu unutmayacağıma, menfaat veya çıkar işlerinde bulunmayacağıma, tüm herkese eşit olup yalınlarıma ayrıcalık tanımayacağıma, ülkem için faydalı, dürüst ve ahlaklı bir milletvekili olacağıma and içerim.

 76. burak büyüközel

  Burak Büyüközel – 190402084

  Türkiye Cumhuriyetinin varlığını, bağımsızlığını ve egemenliğini koruyacağıma, Türk Milletinin refa ve özgürlüğü için tüm gücümle çalışacağıma, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına her daim bağlı kalacağıma, Bana ihtiyacı olan halkımı asla yalnız bırakmayacağıma ant içerim.

 77. Sena Nur Akyol

  SENA NUR AKYOL- HEMŞİRELİK 180204025
  Türkiye Cumhuriyetinin refahı, dirliği ve bağımsızlığı için çalışacağıma, din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin her Türk vatandaşının sorunlarıma çözüm arayacağıma, ülkemin gelişmesi için elimden geleni yapacağıma ve bunları yaparken kanun ve yasalara bağlı kalıp Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber alacağıma ant içerim.

 78. Eda Nur KIZILTAŞ

  Eda Nur Kızıltaş
  İstinye Üniversitesi
  190402106

  Türkiye Cumhuriyeti’nin miletvekili olarak bana verilen bu görevi daima özel ve titizlikle en güzel ve en uygun şekilde yapacağıma, devletin bağımsızlığını vatandaşın haklarını, milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma;din,dil,ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan hizmet edeceğime, Anayasa nın tüm maddelerine sadık kalacağıma,haksızlıklara karşı pes etmeden savaşacağıma,herkese eşit davranacağıma, Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu milletinin huzurunu ve refahını bozmadan doğru ve kararlı adımlar atacağıma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına her zaman bağlı kalacağıma, şeffaflık ve adaletten şaşmayacağıma büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 79. İstinye Üniversitesi

  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

  ANAYASA MADDE 81 Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 80. Aylin Beşirik

  Aylin BEŞİRİK 190204096
  Milletimin tevdi ettiği bu kutlu görevi sürdürürken bir an olsun Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN ilke ve inkılaplarının izinden ayrılmayacağıma, Türk Milletinin bağımsızlığı ve egemenliği için kanlarıyla aziz vatanın dört bir yanını sulayan onun silah arkadaşlarının ve hala bu şanlı görevi sürdüren güvenlik güçlerimizin davasında savaşacağıma, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layık olan Türk kadınının her alandaki haklarını koruyacağıma, Atatürk’ün ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözünden aldığımız millet anlayışıyla hareket edip ayrımcılığa, ırkçılığa, zorbalığa engel olacağıma, işlerimde liyakat faktörünü unutmadan bütün gücümle Türk Milletinin refahı için çalışacağıma, hukukun üstünlüğü ilkesini yadsımadan haklının ve mazlumun yanında olacağıma, Cumhuriyete ve onun devrimlerine bağlı kalıp onun şanını ve şerefini muhafaza edeceğime, ve eğer bir gün gerekirse uğrunda canımı seve seve feda eyleyeceğime, asil Türk Milletinin huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 81. Beyza Cansız

  Beyza Cansız 190202154
  Bir milletvekili olarak ;
  Devletin bağımsızlığını,vatanın bölünmez bütünlüğünü ve milletin egemenliğini koruyacağıma, adalet anlayışı içinde herkesin eşit haklara sahip olması için çaba sarfedeceğime, ülkenin şan ve şerefini koruyacağıma ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 82. Melis KAYA

  Melis KAYA 190204070
  Görev alacağım süre boyunca milletin egemenliğini ,bağımsızlığını, nice şehitlerimizin kanı bulunan kutsal bayrağımızı, milletimizin parçalanmayacak olan bütünlüğünü ömrüm boyunca koruyup kollayacağıma, benden sonra gelecek nesile örnek olup düşünce öncülüğü yapacağıma, sonsuz başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının izinden asla ve asla ayrılmayacağıma, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışını benimseyeceğime, ayrımcılığa, ırkçılığa, zorbalığa müsade etmeyeceğime, görev alacağım süre zarfınca Türk milletinin refahı için çalışacağıma, herkese eşit şekilde davranacağıma, hakkım olmayan hiçbir ücreti almayacağıma şerefim ve namusum üzerine and içerim.

 83. Zeynep Büşra Avşar

  Zeynep Büşra Avşar-Ebelik2-180202006
  Bana verilen bu üstün ve önem arz eden bu görevi ülkemiz için, devletimiz için en doğru şekilde yerine getireceğime, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, bağımsızlığını, egemenliğini ve birliğini din dil ırk ayrımı yapmadan koruyacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına her zaman bağlı kalacağıma, hak ve adaletten hiç bir zaman sapmayacağıma, ülkemin huzur ve refahı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağıma, anayasanın tüm maddelerine eksiksiz uyarak her zaman hakkı ve doğruyu destekleyeceğime and içerim.

 84. Asal shalamzari tahmasebi 190202226 istinye üniversity

  Bana verilen bu kutsal görade milletimin güvenin layık olacağıma , insan hak ve hürriyetine toplumun huzuru ve refohına din, dil ve ırk gözet meden her insanin hürriyetine ve temel haklerin dan yararlanmaslna, Atatürk ilk ve inkılaplarına bağlı kalacağıma adaletin hukukun üstülüğüne , anayasa’ya laik cumhuriyete sadık kalacağıma büyük türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin eder And içerim.

 85. Özge Aslancan -180204027-Hemşirelik2

  Özge Aslancan-Hemşirelik2-180204027
  Devletin bağımsızlığını,vatanın ve milletin bağımsızlığını koruyacağıma,milletin kayıtsız şartsız egemenliğine,demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve halkın mutluluğu için çalışacağıma toplumun huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden, hizmet adına uhdema aldığım vazifeleri veya kararla bana mükellefiyetleri itirazsız yerine getirmeye çalışacağıma
  Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.

 86. Mevlüde Gülşah Özer - 170402068 İSÜ PSİKOLOJİ

  Yüce Türk Milletinin bana verdiiği vekalet yetkisini ülkemizin bağımsızlığı milletimizin bütünlüğü toplumumuzun gelişmesi yönünde kanunlar ve geleneklerimize bağlı kalarak kullanacağıma, adalet ve doğruluktan ayrılmayacağıma, tarihin devletimize ve milletimize verdiği büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek üzere çalışacağıma, her canlının refahını göz önünde tutacağıma , yaşam kalitesini arttırmak için girişimlerde bulunacağıma and içerim

 87. Atilla Turhan

  Atilla Turhan
  180504018
  Kibirlenmeyeceğime, görevimi kişisel menfaatlerim için kullanmayacağıma, hak çizgisi üzerinden sapmayacağıma, devletimize ihanet etmeyeceğime, hiçbir eylemimde ırk ve etnik köken gözetmeyeceğime, milletimize en faydalı olacak şekilde görevimi yerine getirmeye çalışacağıma yemin ederim.

 88. Çağla Sarışahin

  Çağla Sarışahin 190201104 İSÜ
  Görevim süresince devletin varlığı ve bağımsızlığını,milletin kayıtsız şartsız egemenliğini,vatanımın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma;Atatürk ilke ve inkılaplarına ve demokratik ve laik cumhuriyete bağlı kalacağıma;ülkemdeki herkesin dil,din,etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetmeden insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması için çalışacağıma;büyük Türk milleti önünde bayrağım,namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 89. Fatma Nur SOYYİĞİT - 170504001 - İSÜ

  Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne inanarak, demokratik ve laik Cumhuriyete bağlı, yeniliklere ve gelişimlere açık olacağıma, hakkaniyete bağlı çalışacağıma, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edeceğime, ülkemin menfaatine ve refahına katkı sağlayacağıma, Türk Milleti önünde şerefim ve onurum üzerine and içerim.

 90. Semih Karaçimen

  SEMİH KARAÇİMEN
  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 180203049

  Millet vekili görevimi aldığımda elimden gelenin en iyisini yapacağıma, milletin tam anlamıyla vekili olacağıma, milletimi din,dil,ırk,cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı yapmadan vekilliğini yapacağıma ve herkesin hakkını savunacağıma, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğümü koruyacağıma, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, devletimin bana verdiği bütün imkanları milletimin adına kullanacağıma ve büyün çalışmalarımı sadece milletim için yapacağıma, Büyük Türk milleti önünde bayrağım,namusun ve şerefim üzerine and içerim.

 91. ZULIAYA MAIMAITIMING

  ZULIAYA MAIMAITIMING
  190202235

  milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya sadık olacağıma, şeffaflık ve adaletten şaşmayacağıma,insana sadece insan olduğu için değer verip dil,din,ırk,mezhep ayrımı yapmayacağıma; çocukları, gençleri ülkemizin gelecekteki birer temsilcisi olarak görüp onlara daha güzel olanaklar sağlayacağıma; görevimi kendi çıkarım için kullanmayıp halkın huzur, refah ve ihtiyaçlarını gözeteceğime,devletimin varlığını ve bağımsızlığını ilelebet koruyacağıma şerefim üzerine and içerim.

 92. Özlem ÖZTÜRK

  Beni bu göreve layık gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında açılan ve demokrasinin daimi simgesi olan bu meclisin sonsuza dek dimdik ve adaletli şekilde işler yapması için diğer milletvekili arkadaşlarımla birlik içerisinde yılmadan usanmadan yorulmadan çalışacağıma, Vatanımızın bağımsızlığına, bölünmez bütünlüğüne tarihten aldığımız ve damarlarımızdaki sahip olduğumuz kudretle vatan ve millet aşkıyla sahip çıkacağıma, millete efendilik değil hizmet edeceğime, yurttaşlarımızın sorunlarını isteklerini görüşlerini dinleyerek bunun için de tüm yetki ve sorumluluklarımı seferber ederek çözümler üreteceğime,sahip olduğum rütbenin karakterimin hiçbir zaman önüne geçmeyeceğine yüce Türk Milleti önünde şerefim üzerine and içerim.

 93. Kübra

  KÜBRA DEMİR 180202031
  Türkiye Cumhuriyet’i Milletvekili olarak görevim süresince sahip olduğum tüm yetkileri yalnızca Türk Devleti ve milleti yararına kullanacağıma,Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma ,devletin bağımsızlığını vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma,Türk bayrağının bana vermiş olduğu gururu en iyi şekilde yöneteceğime, meslek hayatım boyunca din ,dil ,ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın ilerleyeceğime ,her daim demokratik yollarla sorunları çözeceğime hayatım boyunca ülkemin ve milletin huzuru ve refahı için çalışacağıma,toplumun çıkarlarını koruyacağıma siz değerli milletvekilleri ve sonra Yüce Türk halkının önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim .

 94. Aleyna Ören

  ALEYNA ÖREN – İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -170204046

  Milletvekilliği görevini gerçekleştirdiğim süreç içinde görevimi layığıyla yerine getireceğime, toprağımızın bütünlüğü ve huzurunun bozulmaması için elimden gelen çabayı göstereceğime, görevimi kendi menfaatlerim değil ülke menfaatleri doğrultusunda gerçekleştireceğime, devletimizi daha ileri götürmek için gerekli çalışmalarla iç içe olacağıma,dil, din, ırk ,sosyal statü farklarını göz önüne almayıp ayrım gözetmeden herkesi bu devletin birer bireyi olarak sayıp her türlü haktan yararlanmasını sağlayacağıma, adalet anlayışımı asla kaybetmeyeceğime Türk millleti ve şanlı bayrağım önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 95. RABİA YILDIZ

  Bir karışında bile anaların göz yaşlarının, Mehmetçiklerin alın terinin olduğu üstüne bastığımız bu toprakları tüm Avrupa ülkelerinde ve yabancı devletlerde en iyi şekilde savunacağıma, ülkemizin geleceğini borçlu olduğumuz öğretmenlerimize daha fazla değer vereceğimize, istihdam sorununu ortadan kaldırmak için çaba sarf edeceğime, eğitim hayatında ilerlemek isteyen öğrencilerin maddi manevi her zaman yanında olacağıma, cinsel suçlardan ve kadına şiddetten yargılanan mahkumların cezai işlemlerinde indirime gidilmemesi için savaşacağıma, gök yüzünde dalgalanan şanlı bayrağımızın gökyüzünden indirilmesine müsaade etmeyeceğime namusum ve şerefim üzerine ant içerim

 96. DİLARA KALÇİN

  DİLARA KALÇİN -İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ – 190402130

  Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak başta devletin bağımsızlığını, milletin egemenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma; tüm hayatım boyunca Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, hak, hukuk, adalet ve eşitlikten hiçbir zaman ayrılmayacağıma, dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın herkesi önemseyeceğime, sahip olduğum yetkileri görevlerim dışında kullanmayacağıma, kadın haklarını savunacağıma, kadın erkek eşitliğini koruyacağıma ve Türk milletini temsil edeceğime, adalete, anayasa ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sadık kalarak bu yolda ilerleyeceğime, Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 97. Emine Baş

  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ / EMİNE BAŞ/190205109
  Toplumdaki düzeni sağlamak için elimden geleni yapacağıma, halkın isteklerini dil,din,ırk ayrımı gözetmeksizin dikkate alacağıma ,
  “Çocuklar geleceğin yetişkinidir “anlayışını benimseyip bu doğrultuda hareket edeceğime,
  Tüm bunları yaparken hukukun üstünlüğünü koruyacağıma,
  Namusum, şerefim, bayrağım ve marşım üzerine and içerim .

 98. Nurcan Özcan

  Nurcan Özcan
  İstinye Üniversitesi
  180402081

  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak , devletin varlığını demokratik laik Cumhuriyeti ile sürdüreceğime, anayasa ve yasalara saygılı olacağıma, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, Türkiye halkının refahı için çabalayacağıma , onları her türlü zarardan koruyacağıma, din, dil , ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın bütün halkı eşit tutacağıma , maddi manevi her türlü halkıma sahip çıkacağıma , Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma namusum , şerefim ve bayrağım üzerine and içerim.

 99. Kübra Üzümcüoğlu

  KÜBRA ÜZÜMCÜOĞLU 190205094
  Vatanın bölünmez bütünlüğünü, mutlak bağımsızlığını, kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; görev ve yetkilerimi ay yıldızlı bayrağımızın daima göklerde dalgalanması, marşımızın her vakit haykırılması, milletin huzur ve refah içinde yaşaması, her çocuğun vatanını severek, mutlulukla yüzü gülerek, sağlıklı gelişerek yetişmesi için kullanacağıma; milli dayanışma ruhumu kaybetmeden anayasaya ve temel haklara sahip çıkacağıma ant içerim.

 100. Aleyna Başçiçek

  ALEYNA BAŞÇİÇEK 180403051
  Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni Milletvekili olarak , bana verilen bu görevi layığıyla yerine getireceğime, bu görevi yerine getirirken en başta adaletten, eşitlikten ve haklardan uzaklaşmayacağıma, insanlar arasında dil,din,ırk,cinsiyet ve sosyal statüsüne göre ayrım yapmayacağıma, bana verilen ayrıcalıkları kendi çıkarlarım uğruna değil halkım uğruna kullanacığıma, yardıma muhtaç herkese elimizden gelenin fazlasını yapacağıma ve yaptıracağıma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyeceğime, ilke ve inkılaplarını daima uygulayacağıma, halkımdan uzaklaşmadan, onları alçak görmeden onlarla bir arada olacağıma, bir suç işliyorsam bir hata yapıyorsam herkes gibi yargılanacağıma, her zaman sevgiyle ve saygıyla davranacağıma ; Büyük Türk milleti önünde şerefim ve namusum üzerine ant içerim.

 101. Hilal YAMAN

  Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak ; Vatanın ve milletin mutluluğuna, esenliğine, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine aykırı bir amaç gütmeyeceğim ve Cumhuriyet esaslarına bağlılıktan ayrılmayacağıma,şeffaflık ve adaletten şaşmayacağıma, hakkaniyete bağlı çalışacağıma, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edeceğime Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 102. Ayşenur Özbey

  Ayşenur Özbey
  180402080
  Görevim süresince, kişisel çıkarlarımı gözetmeksizin temsil ettiğim vatandaşların yararını ön planda tutacağıma, onlara karşı açık ve şeffaf olacağıma, dil, din, ırk ve cinsiyet fark etmeksizin ayrımcılık yapmayacağıma, görevimi kötüye kullanmayacağıma, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için çalışacağıma Türk milleti önünde and içerim.

 103. Zeynep Gültaşlı 170703001

  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak; başladığım bu görevde Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma, barış ve refah seviyesini en üst düzeyde tutacağıma, Bana verilen bu üstün ve kutsal görevi layığıyla yerine getireceğime, Türk milletinin huzur içerisinde yaşaması ve daha güzel olanaklarda yaşamaları adına çalışmalar yapacağıma, Her insanın değer gördüğü ve temel haklarının korunduğu bir toplum düzeni oluşturacağıma, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ilke ve ınkılaplarına bağlı kalacağıma, Türkiye’yi yükseltecek her türlü yenilik arayışı içerisinde olacağıma Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 104. Merve Dilara Erbaş - 190205092 - İstinye Üniversitesi - Çocuk Gelişimi Bölümü

  Türkiye Cumhuriyeti Millet Vekili olarak; bana verilen tüm hak ve sorumluluklarımı hiçbir menfaat gözetmeksizin yerine getireceğime, hiçbir zaman din, dil, ırk ayrımı yapmayacağıma devletimin bağımsızlığını, milletimin bütünlüğünü daima koruyacağıma, toplumun huzur ve refahı için çalışacağıma, hiçbir zaman adaletten şaşmayacağıma, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde şerefim ve namusum üzerine yemin ederim.

 105. Merve Hamza

  Merve Hamza 190205108
  Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma, ülkemin ve toplumun huzur ve refahını gözeteceğime, Atatürk ilke ve inkılaplarının yolundan ayrılmaksızın Cumhuriyetimizin temellerine bağlılıktan ayrılmayacağıma sevgili Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum.

 106. Sena Demiryürek

  Sena Demiryürek
  İstinye Üniversitesi
  170201060
  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak; bana verilen görevi layığıyla yerine getireceğime, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, milletin egemenliğine sahip çıkacağıma, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin halkıma eşit davranacağıma, Türk halkının refah ve huzuru için anayasaya bağlı kalarak çalışacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarını uygulayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 107. MELİSA OKYAR

  MELİSA OKYAR 170201051 İSÜ
  MİLLETVEKİLİ YEMİNİM
  Görevim süresince; Milletimin kayıtsız şartsız bütünlüğünü koruyacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna dek bağlı kalacağıma, haksızlıklara karşı hiçbir zaman sessiz kalmayacağıma, kanunlara, hak ve adalete bağlı kalacağıma, halkın huzuru, güvenliği ve refahı için var gücümle çalışacağıma, bu toprakların sahibi Türk Milleti önünde şerefim ve namusum üzerine ant içerim.
  Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine ANT içerim.

 108. SEVRA SARIGÜL

  SEVRA SARIGÜL – 170204053
  Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili olarak ; Türk kadınına verilen değeri ” Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa , erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.” sözünü söyleyen liderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu sözü dinledim ve şuan burada bu görevde bulunma hakkına sahip oldum. Topraklarımızın her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla, şanlı ordumuzla ve liderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ordusu ve halkımız sayesinde kazanılan bu vatanımızı kayıtsız şartsız koruyacağıma, bana verilen tüm hak ve sorumluluklarımı hiç bir çıkar çatışmasına girmeden her zaman şeffaf ve saydamlıkla vatanıma yararlı olabilmek ve hiç bir zaman din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın barış ve refah seviyesini en üst düzeyde bulundurup ekonomi, politika gibi kavramları ikinci sırada tutarak Türk halkının iyiliğini birinci sırada tutacağıma “etik duyarlılık” çerçevesinde tüm vatandaşlarımızın temek hak ve özgürlüklerini koruyacağıma, sorunlarına çözüm bulacağıma, kendim de dahil olmak üzere en küçükten en büyüğüne kadar herkesin eşit davranılacağı bir toplum düzeni oluşturacağıma sevgi ve ahlaklı bir şekilde vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için çalışacağıma Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilke ve inkılaplarıma bağlı kalacağıma Türkiye Cumhuriyetini her zaman yükseltecek girişimlerde bulunup yenilik ve gelişimlere açık olacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 109. SEVRA SARIGÜL

  SEVRA SARIGÜL – 170204053
  Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak; Türk kadınına verilen değeri “Dünyada her şey kanının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.” sözünü sözyleyen liderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu sözü dinledim ve şuan da burada bu görevde bulunma hakkına sahip oldum. Topraklarımızın her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla, şanlı ordumuzla ve Mustafa Kemal ATATÜRK liderliğinde tüm halkımız sayesinde kazanılan vatanımızı kayıtsız şartsız koruyacağıma, bana verilen tüm hak ve sorumluluklarımı hiç bir çıkar çatışmasına girmeden her zaman şeffaf ve saydamlıkla vatanıma yararlı olabilmek ve hiç bir zaman din,dil,ırk,cinsiyet ayrımı yapmaksızın barış ve refah seviyesini en üst düzeyde bulundurup ekonomi politika gibi kavramları ikinci sırada tutarak Türk halkının iyiliğini birinci sırada tutacağıma “etik duyarlılık” çerçevesinde tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini koruyacağıma, sorunlarına çözüm bulacağıma, kendim de dahil olmak üzere en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin eşit davranılacağı bir toplum düzeni oluşturacağıma sevgi ve ahlaklı bir şekilde vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için çalışacağıma Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma Türkiye Cumhuriyetini her zaman yükseltecek girişimlerde bulunup yenilik ve gelişimlere açık olacağıma namusun ve şerefim üzerine ant içerim.

 110. MELİKE SENA GÜL

  MELİKE SENA GÜL
  190201054

  Türkiye cumhuriyeti milletvekili olarak, görevim sürecinde devletin bağımsızlığını, milletin egemenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma; tüm hayatım boyunca Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, Türkiye halkının refahı için çabalayacağıma , onları her türlü zarardan koruyacağıma, din, dil , ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın bütün halkı eşit tutacağıma , maddi manevi her türlü halkıma sahip çıkacağımaTürkiye Büyük Millet Meclisi önünde şerefim ve namusum üzerine yemin ederim.

 111. ABDULGAFUR GÜNEŞ

  ABDULGAFUR GÜNEŞ-180206022 İSÜ
  Bana verilen bu görevin değerinin farkında olarak yaşayacağıma,her zaman etik ve adaletli davranacağıma,vatan ve milletimin yararını gözeteceğime,toprak ve milletimizin birlik ve beraberliği için çalışacağıma ve her daim en büyük değerlerimizin bayrak ve T.C devleti olduğu bilincinde olacağıma ve buna göre davaranacağıma,
  Ulu Türk milletinin ve büyük meclisin önünde vicdanım,namusum ve kitabım üzerine ant içerim.

 112. SENA NUR EKİCİOĞLU

  SENA NUR EKİCİOĞLU
  180402084

  Türkiye Cumhuriyetinin egemenliğini,
  bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü yaşamım sürene kadar korucağıma,Üstüme düşen tüm görevleri elimden gelenin en iyisi şekilde yapacağıma, dil,din,ırk,inanç,siyasal ve sosyal durum ayrımı gözetmeksizin herkesin insan haklarından yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, illegal yollara sapmayacağıma, etik dışı davranmayacağıma
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uyacağıma ve görevimi yaparken gördüğüm haksızlıklara sessiz kalmıcağıma ,aziz milletimin önünde namusumum ve şerefimin üzerine ant içerim.

 113. NURCAN SUBAŞI

  Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, bana verilen bu görevin farkındalığıyla yaşayarak etik ilkelere her zaman büyük değer vereceğime, din, dil, ırk ayrımı olmaksızın tüm halkım adına ve yararına çalışıp çabalayacağıma ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk Milleti önünde namusum değerlerim ve şerefim üzerine yemin ederim .

  • TARIK YILDIZ

   TARIK YILDIZ- 180402057

   Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak ; devletin varlığını ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, hukukun ve adaletin üstünlüğüne Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, görevim süresince her zaman şeffaf ve etik ilkeler dahilinde hareket edeceğime, din,dil,ırk ayrımı yapmaksızın toplumum refahı ve selameti için çalışacağıma, görevimi kötüye kullanmayacağıma Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 114. KADİR SÜER

  KADİR SÜER-181214042

  Şu andan itibaren uğrunda verilen canların ve savaşın biz yeni nesile bırakmış olduğu, demokratik devlet bünyesinde görevlendirilmek üzere olduğum yetkiye bağlı kalarak. Öncelikle dil,din,ırk,sınıf ve cinsiyet farketmeksizin her toplumun sesi ve kulağı olacağıma, devletin varoluşu ve bağımsızlık ilkesini ele alarak, egemenliğin kayıtsız şartsız şanlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait olduğu, Atatürk ilkelerine sadık, kamuoyunun yararına demokrasi ve laikizm ilkelerine bağlı, adalet ve eşitliğin esasına, insan haklarını en temel unsur alarak, vatandaşın temel hürriyetleri için çalışacağıma, anayasa ilkelerinden çıkmayıp sadık ve sadakatli kalacağıma büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 115. Damla hızarcı

  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/DAMLA HIZARCI-170204035
  Devletin bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü,egemenliğini kayıtsız şartsız koruyacağıma,demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sadık kalacağıma,herkesin egemenlik ve hürriyyetinden faydalanmasını sağlayacağıma,yasalara sadakatimden ayrılmayacağıma türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 116. selinay ATEŞ

  selinay ATEŞ/190205103
  Görevim süresince devletin varlığı ve bağımsızlığını, Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğim, Vatanın ve Milletin bölünmez bütünlüğünü milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun gücüne ve üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlı kalacağıma, koruyacağıma, tüm bireylerin insan haklarından ve temel hürriyetten yararlanmasını etik olarak sağlayacağıma, ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma;Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 117. KARDELEN TARHAN

  Görevim boyunca Türk devletinin varlığını, birliğini, uğrunda nice canlar verilen Türk bayrağının bağımsızlığını, Türkiye Cumhuriyeti istiklalini ilelebet müdafaa ve muhafa edeceğimize, her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yararına işler yapacağıma, vatanın bütünlüğünü ve bölünmezliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğünden şaşmayacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağıma, insan, hayvan ve tüm canlıların haklarını koruyacağıma, dürüst ve adaletli olacağıma, hukuktan, kanundan, yasadan, Atatürk ilke inkılaplarından ve etikten ayrılmayacağıma namusum ve şerefim üzerine Türkiye Cumhuriyeti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 118. Dina HAMUR

  Dina HAMUR 190205098
  Bu görevde üstüme düşen bütün sorumlulukları layıkıyla yerine getireceğime, Atatürk ilke ve inkılaplarına her daim bağlı kalacağıma, Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan toplumun her kesimine eşit davranacağıma, geleceğe yaratıcı düşünceye sahip ve bilinçli bir nesil yetiştirmeye çalışacağıma, halkın huzur ve özgürlüğünü koruyacağıma Yüce Türk Milleti huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 119. Pelin Doğan 190402131

  Bana verilen bu görevin değerinin farkında olarak yaşayacağıma,her zaman etik ve adaletli davranacağıma,devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 120. Elif

  Elif Güzel-190205104
  Görevim boyunca toplumdaki düzeni sağlamak için elimden geleni yapacağıma,hiçbir zaman dil,din,ırk ayrımı yapmayacağıma,Milletimin bütünlüğünü daima koruyacağıma,görevimi kendi menfaatlerim doğrultusunda değil ülke menfaatleri doğrultusunda gerçekleştireceğime,toprağın bütünlüğü ve huzurun bozulmaması için elimden gelen çabayı göstereceğime,Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını koruyacağıma ant içerim.

 121. Ümit Bayram

  Devletin varlığını ve bağımsızlığını koruyacağıma, ülkeye sadakatimi her zaman göstereceğime, kim olursa olsun kimseyi kimseden ayırmayacağıma, diğer milletvekilleri gibi kendi akrabalarımı parti üzerinden işlere sokmayacağıma, mecliste boş yere kavga etmeyeceğime, insanları yumruklarımla değil ağzımdan çıkan anlamlı cümlelerle susturacağıma, kendi etik pusulamdan hiçbir zaman şaşmayacağıma, olayları kendi sorunummuş gibi içtenlikle çözmeye çalışacağıma, herkese eşit haklar verilmesi için savaşacağıma, eşlerini öldürüp takım elbise giyip iyi hal indirimi alanları savunanlardan olmayacağıma, tüm yasalara harfiyen uyacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarından asla şaşmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 122. Ümit Bayram

  açıklama: Bir önceki yorumda başta adım ve soyadımı yazmayı unuttum!!!!

  Ümit Bayram-190207073-İSÜ
  Devletin varlığını ve bağımsızlığını koruyacağıma, ülkeye sadakatimi her zaman göstereceğime, kim olursa olsun kimseyi kimseden ayırmayacağıma, diğer milletvekilleri gibi kendi akrabalarımı parti üzerinden işlere sokmayacağıma, mecliste boş yere kavga etmeyeceğime, insanları yumruklarımla değil ağzımdan çıkan anlamlı cümlelerle susturacağıma, kendi etik pusulamdan hiçbir zaman şaşmayacağıma, olayları kendi sorunummuş gibi içtenlikle çözmeye çalışacağıma, herkese eşit haklar verilmesi için savaşacağıma, eşlerini öldürüp takım elbise giyip iyi hal indirimi alanları savunanlardan olmayacağıma, tüm yasalara harfiyen uyacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarından asla şaşmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

 123. Beytül sema

  BEYTÜL SEMA ÖZDEMİR/180402044

  Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma; demokrasi ve özgürlüklere ve üstün kamu hizmetine gelmemdeki en büyük kudret olan halkın iradesine saygı duyacağıma; Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının tüm yasal haklarını koruyacağıma; Türk inkılap ve laik cumhuriyet esaslarına, Türkiye cumhuriyeti anaysa ve kanunlarına bağlı kalacağıma; milletin mutluluğu ve huzuru için çalışacağıma, kamu gücümü kullanarak şahsi hiçbir fayda gözetmeyeceğime; ülkemin ve milletimin kötülüğüne fikir, siyaset veyahut iş güden hiç kimseyle bir olmayacağıma; Türk milletinin çıkar ve faydasına olan tüm çalışmalarda özveri ile bulunacağıma; Yüce Türk milletinin huzurlarında namusum ve şerefim üzerine andiçerim.

 124. ÖZGE PARLAKYILDIZ

  Özge Parlakyıldız
  170402019
  Görevim süresince milletimize ve devletimize karşı tüm sorumluluklarımı usulüyle yerine getireceğime, yaptığım işe hile karıştırmayacağıma ,ana yasa maddelerine sonucu ne olursa olsun bağlı kalacağıma, milletin iradesini ve demokrasisini savunacağıma, dürüstlük ve şeffaflık ilkesinden şaşmayacağıma şerefim ve namusum üzerine and içerim.

 125. Talha Yazıcı

  Talha Yazıcı 190503067 İSÜ
  Milletime ve yurduma milletvekili olarak hizmet edeceğim sürede bu görevin bana verdiği sorumlulukları, görevleri ve vereceğim kararları her zaman temsil ettiğim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iyiliğine yarayacak şekilde kullanacağıma, bunları yaparken etik kurallarından hiçbir zaman şaşmayacağıma, milletvekili ünvanının bana verdiği yetklileri kendi çıkarlarım için kullanıp bu makamın saygınlığına leke sürmeyeceğime, insiyatif almam gereken zamanlarda karar vereceğim ve savunacağım bütün ilke ve kuramları milletime fayda sağlayacak şekilde seçeceğime, tüm vatandaşlara karşı din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet verip herkese karşı dürüst ve güvenilir olacağıma, vatanın bölünmez bütünlüğünü görevimin bana verdiği yetkilerle koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 126. Talha Yazıcı

  Talha Yazıcı 190503067 İSÜ
  Milletime ve yurduma milletvekili olarak hizmet edeceğim sürede bu görevin bana verdiği sorumlulukları, görevleri ve vereceğim kararları her zaman temsil ettiğim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iyiliğine yarayacak şekilde kullanacağıma, bunları yaparken etik kurallarından hiçbir zaman şaşmayacağıma, milletvekili ünvanının bana verdiği yetklileri kendi çıkarlarım için kullanıp bu makamın saygınlığına leke sürmeyeceğime, insiyatif almam gereken zamanlarda karar vereceğim ve savunacağım bütün ilke ve kuramları milletime fayda sağlayacak şekilde seçeceğime, tüm vatandaşlara karşı din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet verip herkese karşı dürüst ve güvenilir olacağıma, vatanın bölünmez bütünlüğünü görevimin bana verdiği yetkilerle koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 127. M. Fatih GÜNEŞ

  M.FATİH GÜNEŞ (170402060) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
  Milletvekili görevini aldıktan sonra, toplum için güvenliği en iyi şekilde sağlayacağıma, insan haklarına ,adalete hukukun üstünlüğüne uyacağıma, vatandaşı temel hürriyetlerinden mahrum edilmeyeceğine, anayasa sadakatinden ayrılmayacağıma, kişisel çıkarlarımı gözetmeksizin vatandaşlara karşı açık ve şeffaf olacağıma, her karışı şehitlerimizin kanı ile kazanılan Türkiye Cumhuriyeti halkına din, dil, ırk ve cinsiyet fark etmeksizin ayrımcılık yapmayacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlı kalacağıma bana verilen bu şanlı görevin değerinin farkında olarak yerine getireceğime Türkiye Büyük Millet Meclisin de şerefim ve namusum üzerine ant içerim.

 128. NURSELİN ARSLAN

  NURSELİN ARSLAN 180402090

  Bana verilen görevi hakkı ile yapacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin varlığını, bağımsızlığını ve egemenliğini koruyacağıma, Mustafa Kemal Atatürk ilke inkılaplarına ve Türk kanunlarına daima bağlı kalacağıma, insan haklarını esas alarak , halkın huzuru, güvenliği , refahı ve devletin bekası için var gücümle çalışacağıma ürk Milletinin önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 129. Saliha Şaşmaz 200402033 istinye üniversitesi

  Bana bahşedilen bu görevi layıkıyla yapacağıma, halkımın huzurunu, refahını, güvenliğini ve çıkarlarını her daim gözeteceğime, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların bağımsızlığını ve egemenliğini koruyacağıma, Ulu Önder Atatürk ün bize bıraktığı mirası sonuna kadar koruyup kollayacağıma şerefim ve namusum üzerine ant içerim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir