Kendi Mezuniyet Andım

ODTÜ Andı 

Ortadogu Teknik Üniversitesi [ODTÜ], Etik Alan Komitesi [EAK], ODTÜ için bir ‘ODTÜ Andi’ çalismasi yapmis.

Bunun için Gülsima BaykalGüzin Binatli, Prof. Dr. Ayse Gedik ve Doç Dr. Emel Aközer ve Prof. Dr. Canan Özgen’den olusan bir jüri çesitli önerileri degerlendirmis. Bu çalismanin sonucunda asagidaki andi kabul etmisler.

Mezuniyet töreninde, okuldan ayrilmadan önce, ögrenciler bu andi yüksek sesle okuyor, diplomalarini alip, keplerini havaya firlatip dört yil okuduklari üniversitelerinden ayriliyorlar. Tören heyecani ile yüksek sesle tekrar edilen kelimelerin anlamini çogu mezun genç tören sirasinda düsünmüyor. And içmek onlar için tören formalitesi olarak algilaniyor. Andi belki ilk defa belki de son defa bu törende okuyup unutuyorlar.

Üniversitelerimizde, bu and içinde yer alan degerlere uygun insanlar yetistirebiliyor muyuz? And içinde bahsedilen melekeleri, özellikleri gençlerimize kazandirmak için etkin bir egitim sistemi kurmus muyuz? Diploma töreninde yirmi saniye içinde andi yüksek sesle bir defa okumakla iyi insan olunur mu?

And içinde yer alan davranışları biz yöneticiler uygulamış mıyız?

Gençlerimiz bizim hangi davranışlarımıza şahit olmuş?

Yoksa, ‘çocuklar biz yapamadık, siz yapın’ veya ‘biz yaptık siz yapmayın’  mı diyoruz?

Özenle üreten, dürüst, gelişmeye açık bir insan olduk mu?

Bilinçle ve sevgiyle, bilgi ve becerilerimizi, toplumun yararına kullandık mı?

Kazandığımız değerleri yaşama geçirebildik mi?

Yaptığımız işlerin sorumluluğunu üstlenen, onurlu bir insan olarak yaşayabildik mi?

Öncü ve yenilikçi ruhumuz ile gönül verdiğimiz, çalıştığımız kurumların saygınlığını koruyabildik mi?

Eğer, ‘üzüm üzüme baka baka kararır’ ata sözü dogruysa yandık.

ODTÜ Andı şimdilik pek işe yaramayacak demektir.

Adet yerini bulsun, tören formalitesi olsun zihniyetiyle okunup, unutulacaktır.

Gençlerimizden çok sey bekliyoruz.

Onlara iyi örnek olmadan, onlara and içirtip bizim gibi olmamalarıniıistiyoruz.

Devletin malı deniz, yemiyen domuz zihniyeti ile yıllar boyu ülkenin kaynaklarını haksız ve adaletsiz bir şekilde dağıtan sitemi kuran ve yönetenler, gençlerimize kötü örnek olmustur.

‘Balık baştan kokar’.

Her işin başı doğru olursa, başı takip eden kuyruklar da doğru olur.

And içen gençlerimizin, andlarına sadık kalmalarını istiyorsak, onlara doğru örnek olmalıyız.

Doğru insanlara sorumluluk vermeliyiz.

Iyilerin yanında olmalıyız.

Kötüleri dışlamalıyız.

Doğru yapanları ödüllendirmeli, yanlış yapanları ise cezalandırmalıyız.

Gençlerimize doğru örnek olmalıyız…

.
.

‘ODTÜ Andı’ şöyle:

ODTÜ ANDI

Orta Dogu Teknik Üniversitesinin bir mezunu olarak benden,
bilimin ve sanatin aydinliginda özenle üreten, dürüst, gelişmeye açık,
bir insan olmam bekleniyor.

Bu bilinçle ve sevgiyle,

Bilgi ve becerilerimi, toplum yararına kullanacağıma,
kazandığım değerleri, ödün vermeden  yaşama geçirecegime,
yaptığı işlerin sorumlulugunu üstlenen onurlu bir insan olarak yaşayacağıma,
öncü ve yenilikçi ruhu bilim ağacında simgelenen, gönül verdiğim üniversitemin saygınlığını koruyacağıma
and içerim.

78 Replies to “Kendi Mezuniyet Andım”

 1. Bülent Şenver

  Değerli Öğrencim,
  Aşağıdaki boş Yorum Kutusu içine siz de “Kendi Mezuniyet Andınızı” yazın.
  Üniversitededen mezun olurken, mezuniyet sonrasında nasıl bir insan olmak istediğinizi düşünüp kendinize söz verecek bir “Mezuniyet Andı” yazmanızı rica ediyorum.
  Değerlendirme yaparken hangi andın kimin tarafından yazılıldığı bilmem için
  Yorum Kutusunun en üstüne (en tepesine) 1) İsim Soyadınızı ve 2) Üniversite Adını yazmayı unutmayın.
  Teşekkür ederim.
  Bülent Şenver

  • FATİH TÜYLÜOĞLU

   FATİH TÜYLÜOĞLU
   İstanbul Kültür Üniversitesinden almış olduğum diplomanın bana katmış olduğu bilgi ve birikimleri aileme milletime karşı doğru bir biçimde kullanacağıma ve bu anlamda adil ve dürüst bir pencereden hayatıma devam edeceğime dilime,kültürüme bağlı kalacağıma and içerim

  • Hasan Hüseyin Rişvan

   Hasan Hüseyin Rişvan
   T.C İstanbul Kültür Üniversitesi’nden mezun olduğum andan itibaren diplomamın verdiği sorumlulukların bilincinde olacağıma,milletimin faydasına olacak her türlü faaliyetleri kanun ve yasalar çerçevesinde gerçekleştireceğime, çalışacağım şirket veya kurumların kurallarına uyacağıma ve hiçbir şekilde etik dışı davranışta bulunmayacağıma and içerim.

 2. YAREN MUTLUCAN

  YAREN MUTLUCAN
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’nden aldığım bu diplomanın itibarını gururla taşıyacağımı, mesleğimi uygularken en fazla yarar sağlamaya çalışacağıma zarar vermemeye özen göstereceğime, Atatürk’ün açtığı yolda aileme milletime insanlığa faydalı olmak için çalışacağıma, ülkemin ve tüm insanlığın yararı için iş ahlakı ve etik değerlere uygun, bilgi ve becerilerimi sürekli geliştirerek, mesleğimin saygınlık ve etkinliğini ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye özen göstereceğime and içerim.

 3. SENAY EGE

  SENAY EGE
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’nden mezun olduğum şuanda diplomamın verdiği sorumlulukların bilincinde olarak, tüm insanlığın yararı için iş ahlakı ve etik değerlere uygun davranmaya, mesleğimi üstün bir hizmet anlayışıyla yapacağıma, Atatürk ilkelerine, ülkemizin bağımsızlığına ve bütünlüğüne, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne daima bağlı kalacağıma, onurum üzerine söz verir and içerim.

 4. Deniz YILMAZ

  Deniz YILMAZ – Kültür Üniversitesi
  Kültür Üniversitesi’nden aldığım bu diplomanın itibarını gururla taşıyacağıma. İnsanlar arasında dil, din, etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğime. Yurtta ve dünyada bilim, barış ve kardeşliğin egemen olmasında payıma düşeni eksiksiz yapacağıma. Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Laik Türk Cumhuriyeti’ne daima bağlı kalacağıma onurum ve şerefim üzerine ant içerim.

 5. Onurkan

  Onurkan Çuha Kültür Üniversitesi

  Ülkeme ve dünyaya faydaları işlerde bulunacağıma, çalmayacağıma, adil olacağıma, kimsenin hakkını gasp etmeyeceğime ve vicdanımın sesinden ayrılmayacağıma ant içerim.

 6. Yağmur Başak Ceylan

  Yağmur Başak Ceylan (1303040049)
  İstanbul Kültür Üniversitesi
  İstanbul Kültür Üniversitesin’den aldığım bu diplomanın verdiği yetkilerin ve sorumlulukların bilincine olarak,yaşamım boyunca Ülkemin ve tüm insanlığın yararı için , ve etik değerlere uygun tarafsız ve her zaman doğru kullanmaya doğaya zarar vermemeye bilgi ve becerilerimi sürekli geliştireceğime mesleğimin saygınlık ve etkinliğini ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye , Atatürk ilke ve inkilaplarına , dilime ve kültürlerime bağlı kalacağıma and içerim.

 7. ÖZGE ZENGİN

  ÖZGE ZENGİN İKÜ 1503010051
  Kültür Üniversitesi’nden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı bilgi, beceri ve itibarını gururla taşıyacağıma Atatürk ilke ve devrimlerinin açtığı aydınlık yolda gençliğe duyulan güvene layık birey olarak mesleğimi üstün bir hizmet anlayışıyla yapacağıma aileme, milletime, insanlığa faydalı olmak için çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 8. ALPER DURUCAN

  ALPER DURUCAN İKÜ 1403010019
  Kültür Üniversitesi’nde eğitim aldığım süre içerisinde , bu okuldan edindiğim değer,kültür,davranışları diplomamı aldıktan ve iş hayatına girdikten sonra da birebir uygulayacağıma,çalıştığım şirketlerde veya kendi işimde etik kurallarına uyacağıma,hak yemeden herkese adil,eşit yaklaşacağıma,haksızlıkları göz ardı etmeyeceğime,toplum için ahlaklı ve örnek bir birey olarak çalışacağıma and içerim.

 9. BERKE KERPİÇOĞLU

  BERKE KERPİÇOĞLU İKÜ 1503010082
  Kültür Üniversitesi’nden aldığım eğitim,kültür ve vizyon ile iş hayatında mezun olduğum kurumu en güzel şekilde temsil edeceğime ve kurumumun adını kirletmeyeceğime and içerim.

 10. Ayberk Berkdil İKÜ 1403010011

  İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME MEZUNLARI ARASINA KATILDIĞIM BUGÜNDEN İTİBAREN ÜSTÜN BİR GÖREV ANLAYIŞIYLA ULUSUMA VE TÜM İNSANLIĞA HİZMET SUNACAĞIMA TASARIM VE ÜRETİMDE ÇEVRE, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE DOĞAL KAYNAKLARI DAİMA KORUYACAĞIMA,YAŞAMIM VE GÖREVİM SÜRESİNCE İNSANLAR ARASINDA DİL VE DİN ETNİK KÖKEN VE CİNSİYET AYIRIMI GÖZETMECEYECEĞİME YURTTA VE DÜNYADA BİLİM BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN EGEMEN KILINMASINDA PAYIMA DÜŞENİ EKSİKSİZ YAPACAĞIMA,ATATÜRK İLKELERİNE ÜLKEMİZİN BAĞIMSIZLIĞINA VE BÜTÜNLÜĞÜNE DEMOKRATİK VE LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE DAİMA BAĞLI KALACAĞIMA, ONURUM ÜZERİNE SÖZ VERİR, AND İÇERİM.

 11. Bartu Ülkücü

  Bartu Ülkücü İKÜ 1503010083

  Kültür Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim gördüğüm süre boyunca , okuldan elde ettiğim sosyal , kültürel ve etik olan davranışları toplumda ve iş hayatımda bire bir olumlu bir şekilde kullanacağıma , çalıştığım şirket veya kurumda grup içinde verimli , hak yemeyen , herkese eşit davranan , sorumluluk alan ve adil bir kişilik olacağıma, Atatürk ilkelerine ve ülkemin bağımsızlığına , bütünlüğüne sadık kalacağıma ve koruyacağıma , toplumumu geliştirmeye çalışacağıma , onurum üzerine söz verir, and içerim.

 12. Gülan Güngör

  GÜLAN GÜNGÖR İKÜ 1503010013
  İstanbul Kültür Üniversitesinden kendi emeklerim karşılığında aldığım bu diplomayla kendi bireysel ve iş, çalışma hayatımda doğru, dürüst, eşit, adil ve çalışkan bir birey olacağıma ayrıca hayatımın her alanında etik kurallara uyup insan haklarına uyacağıma kendimi koruyacağıma ve etrafımdaki bireylere etik davranacağıma, Atatürk ilkeleri üzerine and içerim.

 13. Şirin Uzuner

  Şirin Uzuner İKÜ(1503045001)
  İktisadi ve İdari Bilimler mezunları arasına katıldığım bugünden itibaren üstün bir görev anlayışıyla ulusuma ve tüm insanlığa hizmet sunacağıma yaşamım ve görevim süresince insanlar arasında dil ve din etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğime Atatürk ve İlkelerine ülkemizin bağımsızlığına ve bütünlüğüne demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyetine daima bağlı kalacağıma onurum üzerine söz verir ,and içerim.

 14. sevgi eroğlu 1408150041 ikü işletme

  Sevgi eroğlu istanbul kültur üniversitesi 1408150041
  Kültur üniversitesinden aldiğim bu yetkiyle iyi bir insan olacağıma öncümüz MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ilke ve inkılaplarini göz önüne alacağima ve ne olursa olsun yasasız hiçbir iş yapmayacağıma şerefim ve namusum üzerine and içerim.

 15. Gamze Cavusoglu

  Aldığım bu diplomanın verdiği yetki ve sorumluluklarımın bilincinde her zaman ve her yerde, bilim ve kardeşliğin egemen kılınmasına çalışacağıma, dilime ve kültürüme bağlı kalıp adımlarımı adil ve etik atıcagıma and içerim.

 16. Kevser Mutlu

  İstanbul Kültür Üniversitesi’den aldığım eğitim ve bilgiyle iş hayatına girdikten sonra insanlar arasında dil ve din, etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğime, payıma düşeni eksiksiz yapacağıma, adil olacağıma, Atatürk ilkelerine, laik Türkiye Cumhuriyetine daima bağlı kalacağıma onurum üzerine söz verir, and içerim.

 17. Erkan Kurt

  Erkan Kurt 1503010043

  İstanbul Kültür Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü mezunları arasına katıldıgım bu günden itibağren ülkeme milletime ve meslektaşlarıma saygılı ve etik davranıcağıma. Üniversite kültürünün bana öğrettiği ahlak anlayışını unutmaksızın her zaman adil olucağıma ONURUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM

 18. BUSE ARGÜDER

  Buse Argüder 1403040009 İstanbul Kültür Üniversitesi
  Bu diplomayla bana verilen unvanın onurunu koruyacagıma,yüklediği sorumlulukların,tanıdığı yetkilerin her an bilincinde olarak hangi koşul altında olursa olsun onları iyiye kullanacağıma,ülkeme ve insanlara yararlı olucağıma,kendimi ve mesleğimi yükseltmeye çalışacağıma onurum üzerine and içerim.

 19. ABDULLAH SAFA TOPGÜL

  ABDULLAH SAFA TOPGÜL (1503015012) İKÜ

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Mezunları arasına katıldığım bu andan itibaren , eğitim hayatım boyunca öğrendiğim bilgileri gelecek iş hayatıma uyarlayarak çalışacağıma , haksızlığın ve yanlışların her zaman karşısında olacağıma , ülkemi bir adım öne taşımak adına var gücümle çalışacağıma ve bu yolda ilerlerken Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma ONURUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM..

 20. Hilmi Kemal UZUN 1403010069 İKÜ

  Bu okulu kazandığımı öğrendiğimden beri kafamda canlanan hayalleri ve planları gerçekleştirmek adına çabalayacağıma , aynı zamanda bunları yaparken ülkeme ve milletime faydalı bir birey olacağıma, buna müteakip okulumu ve bölümümü en iyi şekilde temsil etme çabasında bulunacağıma onurum üzerine and içerim.

 21. İlker KOL

  İLKER KOL
  1403040040 İKÜ
  Hayatım boyunca ,her adımımı insanların ve kendimin haklarını gözeterek ve suistimal olmasına izin vermeyerek atacağıma ve saygın,saygılı ve etik bir düzen içinde yer almak için daima mücadele edeceğime şerefim üzerine and içerim.

 22. Melisa Bükey

  İstanbul Kültur üniversitesi’nden aldığım eğitim ile herzaman adil ve donanımlı bir şekilde iş hayatımda MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ilke ve inkılaplarini göz önüne alacağima doğruluktan dürüstlükten yana olacağıma, kendimi mesleğimi geliştirmeye yönelik olacağıma onurum üzerine and içerim.

 23. SERKAN SARAÇ

  SERKAN SARAÇ 1403040005 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım eğitimle toplumumuza yararlı bir birey olacağıma, Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı kalarak daha çok çalışacağıma,sorumluluklarımı yerine getirerek iş hayatımda da başarılı olacağıma ve ülkemizin geleceği için her türlü fedakarlıkta bulunacağıma onurum şerefim üzerine and içerim.

 24. İLAYDA KIZILCIKLI

  İLAYDA KIZILCIKLI 1403040043 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
  İstanbul Kültür Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden aldığım İşletme diplomasıyla iş hayatımda bana verilen görevleri ve sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getireceğime, konumumu toplumun faydası için kullanacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına uyacağıma şerefim ve onurum üzerine and içerim.

 25. Kerim Oğuz Ciyanur

  KERİM OĞUZ CİYANUR 1403040017 İKÜ
  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım diplomanın ve bu eğitim senelerimin boşa gitmeyeceğine her zaman prensipli ve insan adalet ve haklarına karşı saygılı olacağıma kendimi ve mesleğimi her daim yükselteceğime Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı kalacağıma vatana ve millete hayırlı bir birey olacağıma dair and içerim.

 26. Recep Yasin Arslan

  Recep Yasin Arslan 1600007303

  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım bu diploma ile sorumluluklarımın bilincinde, her zaman üstün görev anlayışıyla, Atatürk ilke ve inkilaplarına, bilime, devletime ve kültürüme bağlı kalıp mesleğimi dürüstçe yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 27. Recep Yasin Arslan

  Recep Yasin Arslan 1600007303
  Kültür Üniversitesi

  Kültür Üniversitesinden aldığım bu diploma ile sorumluluklarımın bilincinde, Atatürk ilke ve inkilaplarına, devletime, milletime ve kültürüme sahip çıkarak mesleğimi dürüstçe yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 28. HALİDUN AZMAN

  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım bu diplomayla kurumumun adını leke sürmeyip burada edindiği bilgi, beceri ile başta kendi ülkeme olmak üzere tüm insanlığa hizmet edip yardımcı olacağıma şerefin ve onurum üstüne and içerim.

 29. BURAK ÖZER(1503010028)İKU

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI ARASINA KATILDIĞIM
  BUGÜNDEN İTİBAREN
  ÜSTÜN BİR GÖREV ANLAYIŞIYLA
  ULUSUMA VE TÜM İNSANLIĞA HİZMET SUNACAĞIMA
  YAŞAMIM VE GÖREVİM SÜRESİNCE
  İNSANLAR ARASINDA
  DİL VE DİN
  ETNİK KÖKEN VE CİNSİYET AYIRIMI GÖZETMECEYECEĞİME
  YURTTA VE DÜNYADA
  BİLİM BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN EGEMEN KILINMASINDA
  PAYIMA DÜŞENİ EKSİKSİZ YAPACAĞIMA,
  ONURUM ÜZERİNE SÖZ VERİR, AND İÇERİM.

 30. oktay önder başardı

  OKTAY ÖNDER BAŞARDI 1503015009
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİNDEN ALDIĞIM DİPLOMAYLA İŞ HAYATIMDA VE KİŞİSEL YAŞAMIMDA ÖĞRENDİĞİM EN DOĞRU ŞEYLERİ UYGULAYACAĞIMA DÜRÜST BİRİNSAN OLUP İŞ AHLAKINDAN CAYMAYACAĞIMA ETİK KURALLARINA UYACAĞIMA AND İÇERİM

 31. Muhammed İbrahim Çalışkan

  M.İbrahim Çalışkan 1600004527 IKU
  Kültür Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim gördüğüm süre boyunca , okuldan elde ettiğim sosyal , kültürel ve etik olan davranışları toplumda ve iş hayatımda bire bir olumlu bir şekilde kullanacağıma, kimsenin hakkını gasp etmeyeceğime ve vicdanımın sesinden ayrılmayacağıma ant içerim.

 32. Ahmet Furkan Erdoğan

  Ahmet Furkan Erdoğan-1503010059
  İstanbul Kültür Üniversitesi’nde edindiğim deneyim , bilgi , beceri ve yetkinlikleri gerek iş gerekse sosyal hayatımda bilinçli olarak kullanacağıma , mezun olduktan sonra dahi yaşam boyu üniversitemi ve onun değerlerini her alanda temsil ettiğimin farkında olarak hareket edeceğime , tüm yetkinliklerimi ülke ve toplum çıkarına dürüst , güvenilir ve paylaşımcı olarak kullanacağıma and içerim.

 33. Ayşe Hazal Çelik

  Ayşe Hazal Çelik İstanbul Kültür Üniversitesi
  Aldığım eğitimin bana kazandırdığı yetki ve sorumlulukları gerek iş gerek sosyal hayatımda layıkıyla yerine getireceğime, Atatürk ilke ve inkilaplarının açtığı yolda yürüyerek mesleğimi en iyi şekilde yapacağıma, yaşamım ve görevim süresince din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayacağıma, haksızlıkları göz ardı etmeyeceğime, ülkeme ve insanlara yararlı, adil olacağıma onurum üzerine söz verir, and içerim.

 34. Emre Akhan

  Emre Akhan İstanbul Kütür Üniversitesi
  4 yıl boyunca almış olduğum üniversite eğitimimin bugün son günüdür. Ben artık mezun oldum ve öğrendiğim bu kıymetli bilgilerin ışığında vatanım ve milletimin faydası için çalışacağıma, yurtta ve dünyada bilim, barış ve kardeşliğin egemen kılınmasında payıma düşeni eksiksiz yapacağıma, bu diploma ile bana verilen ünvanın onurunu koruyacağıma şerefim ve namusum üzerine and içerim.

 35. İzem Koral - İstanbul Kültür Üniversitesi

  Hayatım boyunca edindiğim bilgi, birikim, deneyim ve İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım eğitim adına; gücümün yettiğince ülkem ve tüm insanlık için hizmet sunacağıma, insanlar arasında dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğime, kendimi sürekli geliştireceğime, gerek kişisel hayatımda gerekse iş hayatımda etik ilkelerine göre hareket edeceğime, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma and içerim.

 36. salih omar salih karwanchi(1503014004)IKU

  ISTANBUL KULTUR UNIVERSITESI

  IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI

  ISLETME BOLUMU

  MEZUNIYET ANDIM

  IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI MEZUNLARI ARASINA KATILDIĞIM
  BUGÜNDEN İTİBAREN
  ÜSTÜN BİR GÖREV ANLAYIŞIYLA
  ULUSUMA VE TÜM İNSANLIĞA HİZMET SUNACAĞIMA
  YAŞAMIM VE GÖREVİM SÜRESİNCE
  İNSANLAR ARASINDA
  DİL VE DİN
  ETNİK KÖKEN VE CİNSİYET AYIRIMI GÖZETMECEYECEĞİME
  YURTTA VE DÜNYADA
  BİLİM BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN EGEMEN KILINMASINDA
  PAYIMA DÜŞENİ EKSİKSİZ YAPACAĞIMA,
  ATATÜRK İLKELERİNE
  ÜLKEMİZİN BAĞIMSIZLIĞINA VE BÜTÜNLÜĞÜNE
  DEMOKRATİK VE LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE
  DAİMA BAĞLI KALACAĞIMA,
  ONURUM ÜZERİNE SÖZ VERİR, AND İÇERİM.

  SALIH OMAR KARWANCHI
  1503014004

 37. BUĞÇE DENİZ YALGIN

  BUĞÇE DENİZ YALGIN İKÜ 1503010006
  İstanbul Kültür Üniversitesinden kendi becerimle aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı yetki, sorumluluk, statü ayrıca okulumdan aldığım bilgi, eğitim ve öğretimin her zaman bilincinde olacağıma, bundan öncesinde ve bundan sonrasında da din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep gözetmeksizin insan ayrımı yapmayacağıma, daima adaletli davranacağıma, her zaman yenilikçi bir şekilde ilerleyeceğime, onurum üzerine and içerim.

 38. begüm turgut

  BEGÜM TURGUT 1403040033 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

  İktisadi idari bilimler mezunları arasına katıldığım bugünden itibaren, üstün bir görev anlayışıyla yetkinliklerimi doğru kullanacağıma, yaşamım ve iş hayatım boyunca din,dil ve cinsiyet ayrımı yapmayacağıma, bana verilen görevleri kötüye kullanmayacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, doğru yoldan ve vicdanımın sesinden ayrılmayacağıma ant içerim.

 39. İrem Altın

  İrem Altın 1503010034
  İstanbul Kültür Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim gördüğüm süre boyunca , okuldan edindiğim sosyal , kültürel ve etik olan davranışları toplumda ve iş hayatımda bire bir olumlu bir şekilde kullanacağıma , bu okuldan edindiğim kültürel davranışlara iş hayatımda devam edeceğime, çalıştığım şirket veya kurumda grup içinde verimli , hak yemeyen , herkese eşit davranan , sorumluluk alan, topluma yararı olan, verimli çalışan ve adil bir kişilik olacağıma, Atatürk ilkelerine ve ülkemin bağımsızlığına , bütünlüğüne sadık kalacağıma ve koruyacağıma , görevim süresince insanlar arasında dil ve din etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğime, toplumumu geliştirmeye çalışacağıma , onurum üzerine söz verir ve and içerim.

 40. ABDULLAH SAFA TOPGÜL

  ABDULLAH SAFA TOPGÜL 1503015012 İKU
  İktisadi ve İdari Bilimler mezunları arasına katıldığım bugünden itibaren eğitim hayatımda öğrendiğim tüm bilgileri gerekli yerlerde itina ile kullanacağıma, ülkeme milletime ve meslektaşlarıma saygılı ve etik davranacağıma ,doğru yoldan ayrılmayıp şaşmayacağıma ONURUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM..

 41. AYGÜN ŞEN

  AYGÜN ŞEN1600005222

  KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİNDE öğrendiğim bilgi ve becerileri kazandığım yetki ve statüleri insanların ve vatanımın faydası için kullanacağıma, üstlendiğim tüm görevleri etik sınırlarını aşmadan tamamlayacağıma , Atatürk ilke ve inkılaplarına sağdık kalacağıma
  And içerim

 42. Ayşe Hazal Çelik

  Ayşe Hazal Çelik İstanbul Kültür Üniversitesi

  Aldığım eğitimin bana kazandırdığı yetki ve sorumlulukları gerek iş gerek sosyal hayatımda layıkıyla yerine getireceğime, Atatürk ilke ve inkilaplarının açtığı yolda yürüyerek mesleğimi en iyi şekilde yapacağıma, yaşamım ve görevim süresince din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayacağıma, haksızlıkları göz ardı etmeyeceğime, ülkeme ve insanlara yararlı ve adil olacağıma onurum üzerine söz verir, and içerim.

 43. Emre Akhan

  Emre Akhan İstanbul Kültür Üniversitesi
  4 yıl boyunca almış olduğum üniversite eğitimimin bugün son günüdür. Ben artık mezun oldum ve öğrendiğim bu kıymetli bilgilerin ışığında vatanım ve milletimin
  faydası için çalışacağıma, yurtta ve dünyada bilim, barış ve kardeşliğin egemen kılınmasında payıma düşeni eksiksiz yapacağıma, bu diploma ile bana verilen ünvanın onurunu koruyacağıma şerefim ve namusum üzerine and içerim.

 44. Mehmet Talha Dilek

  Mehmet Talha Dilek 1503010054 İKÜ
  İstanbul Kültür Üniversitesi mezunu olarak hayat şartlarının ve çevre koşullarının beni getirdiği her türlü durumda eğitim ve öğretim gördüğüm üniversitenin değerlerine ve kültürüne olan saygımı koruyacağıma ve yaşamımda ülkemin, toplumun ve çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kılınmasına tüm gayretimle çalışacağıma and içerim.

 45. PINAR ÇAĞLIYAN

  Pınar Çağlıyan İKÜ 1503010007
  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım diplomayla kazandığım yetki, bilgi ve becerileri bundan sonra ki iş hayatımda etik bir şekilde insan ayırmaksızın kullanacağıma Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ilerleyeceğime şerefim ve onurum üstüne and içerim.

 46. Barış Öztürk

  Barış ÖZTÜRK / İKÜ-1503010061

  Aldığım eğitim neticesinde aklın, bilimin ve vicdanın gösterdiği yoldan ayrılmayacağıma, vatana millete ve ülke çıkarlarına haiz bir şekilde hareket edeceğime, gerici bölücü dışlayıcı hiç bir hareket içerisinde bulunmayarak sürekli gelişim odaklı çalışacağıma and içerim.

 47. Recep Yasin Arslan

  Recep Yasin Arslan 1600007303
  Kültür Üniversitesi

  Kültür Üniversitesinden aldığım bu diploma ile sorumluluklarımın bilincinde, Atatürk ilke ve inkilaplarına, devletime, milletime ve kültürüme sahip çıkarak mesleğimi dürüstçe yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 48. Muhammet Hakan Kılıç

  Muhammet Hakan Kılıç
  1503015015 – IKU
  İstanbul Kültür Üniversitesi’nin bir mezunu olarak öğrenim hayatım boyunca üniversitem ve öğretmenlerimden aldığım bu diplomanın yetki ve sorumluluklarının bilincinde olacağıma,hayatım boyunca kendim,çevrem ve ülkemin yararı için çalışacağıma,ailem,okulum ve kendime karşı olan sorumluluklarımı yerine getirmeye devam edeceğime,yaşamımın her alanında doğru yoldan şaşmayacağıma onurum üzerine söz verir,and içerim.

 49. YUNUS EMRE BOSTAN

  YUNUS EMRE BOSTAN 1503010020 İKÜ
  Üniversitemden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı bilgi, beceri ve itibarını gururla taşıyacağıma Atatürk ilke ve devrimlerinin açtığı aydınlık yolda yürüyeceğime,aileme, milletime, insanlığa faydalı olmak için çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 50. Nursena Güneş

  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım bu diplomanın itibarını gururla taşıyacağıma, yaşamım ve görevim süresince insanlar arasında dil ve din etnik köken ve cinsiyet ayrımı göstermeyeceğime, yurtta ve dünyada bilim, barış ve kardeşliğin egemen kılınmasında payıma düşeni eksiksiz yapacağıma, Atatürk ilkelerine, ülkemizin bağımsızlığını, bütünlüğüne, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyetine daima bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerinde and içerim.

 51. İrem Demirbaş

  İrem Demirbaş 1203040019 İKÜ

  İstanbul Kültür Üniversitesi mezunları arasına katıldığım bugünden itibaren, her zaman ve her yerde üstün bir görev anlayışıyla ulusuma ve tüm insanlığa hizmet edeceğime, hem özel, hem de iş hayatımda insanlara karşı iyi, dürüst, eşit ve adil davranacağıma, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkilaplarına, ülkemizin bağımsızlığına ve bütünlüğüne, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne daima bağlı kalacağıma bir insan olacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 52. SERKAN SARAÇ

  SERKAN SARAÇ 1403040005
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım eğitim ve değerlerle toplumuma faydalı bir birey olacağıma, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkilaplarına bağlı kalacağıma, ülkemin bağımsızlığını koruyacağıma ve tüm kalbimle milletim için var gücümle çalışacağıma şerefim üzerine and içerim.

 53. Berk Tunçkale

  İstanbul Kültür Üniversitesi

  Berk Tunçkale 1503010056

  İstanbul Kültür Üniversitesi’nde edindiğim deneyim , bilgi , beceri ve yetkinlikleri gerek iş gerekse sosyal hayatımda bilinçli olarak kullanacağıma , mezun olduktan sonra dahi yaşam boyu üniversitemi ve onun değerlerini her alanda temsil ettiğimin farkında olarak hareket edeceğime , tüm yetkinliklerimi ülke ve toplum çıkarına dürüst , güvenilir ve paylaşımcı olarak kullanacağıma and içerim.

 54. ALİ FIRAT KOÇAKLI

  ALİ FIRAT KOÇAKLI (1503015027)
  Bu diploma ile bana verilen ünvanın onurunu koruyacağıma, yüklediği sorumlulukların, tanıdığı yetkilerin her an bilincinde olarak hangi koşul altında olursa olsun onları iyiye kullanacağıma; ülkeme ve insanlığa yararlı olacağıma, kendimi ve mesleğimi yüceltmeye çalışacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 55. ALİ FIRAT KOÇAKLI

  ALİ FIRAT KOÇAKLI(1503015027)
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
  Bu diploma ile bana verilen ünvanın onurunu koruyacağıma, yüklediği sorumlulukların, tanıdığı yetkilerin her an bilincinde olarak hangi koşul altında olursa olsun onları iyiye kullanacağıma; ülkeme ve insanlığa yararlı olacağıma, kendimi ve mesleğimi yüceltmeye çalışacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim

 56. MERVE ÇALIŞKAN

  MERVE ÇALIŞKAN 1403040042
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkilerin bilincinde olarak mesleğimi yaparken en fazla yarar sağlamaya çalışacağıma ,yasalara sadık kalarak tüm insanlığa yaralı olacağıma ,kendimi ve mesleğimi sürekli geliştirmeye özen göstereceğime ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma şerefim üzerine and içerim.

 57. FATİH TÜYLÜOĞLU

  FATİH TÜYLÜOĞLU
  İstanbul Kültür Üniversitesinden almış olduğum diplomanın bana katmış olduğu bilgi ve birikimleri aileme milletime karşı doğru bir biçimde kullanacağıma ve bu anlamda adil ve dürüst bir pencereden hayatıma devam edeceğime dilime,kültürüme bağlı kalacağıma and içerim

 58. FATİH TÜYLÜOĞLU

  İstanbul Kültür Üniversitesinden almış olduğum diplomanın bana katmış olduğu bilgi ve birikimleri aileme milletime karşı doğru bir şekilde kullanacağıma ve bu anlamda adil ve dürüst bir pencereden hayatamı devam edeceğime dilime ve kültürüme bağlı kalacağıma and içerim

 59. BERRAK MUTLUYAZAR

  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım bu diplomayı yaşamın ve görevim süresince üstün bir görev anlayışıyla, milletime insanlığa faydalı olmak için çalışacağıma,dil,din ve cinsiyet ayrımı yapmadan, Atatürk İlkelerine ve Türkiye Cumhuriyetine daima bağlı kalacağıma söz verir and içerim.

 60. BERRAK MUTLUYAZAR

  BERRAK MUTLUYAZAR 1403010035
  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım bu diplomayı yaşamım ve görevim süresince üstün bir görev anlayışıyla milletime ve insanlığa faydalı olmak için çalışacağıma dil din ve cinsiyet ayrımı yapmadan Atatürk İlkelerine ve Türkiye Cumhuriyetine daima bağlı kalacağıma söz verir and içerim

 61. EMRE EKİNCİ

  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
  1503010072-EMRE EKİNCİ
  Bana verilen diplomanın sağladığı yetkilerin ve yüklediği sorumlulukların bilincinde olarak, yaşamım boyunca,
  Ülkemin ve tüm insanlığın yararı için iş ahlakı ve etik değerlere uygun, tarafsız ve doğru davranmaya, doğaya zarar vermemeye, bilgi ve becerilerimi sürekli geliştirerek, mesleğimin saygınlık ve etkinliğini ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye özen göstereceğime and içerim.

 62. Buse Şengezer

  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
  BUSE ŞENGEZER-1403040007
  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım bu deneyim ve diplomayla hem ülkeme yararlı bir birey olucağıma hem de özel hayatımda insanlara eşit ve adil davranacağıma, kendimi ve mesleğimi geliştireceğime, Atatürk ilke ve inkılaplarına uyup onun yolundan ilerleyeceğime şerefim ve namusum üzerine and içerim.

 63. MUSTAFA ÖZTÜRK

  MUSTAFA ÖZTÜRK 1503010010 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
  İstanbul Kültür Üniversitesinden almış olduğum bu diplomayı bana katmış olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanacağıma değerlerime bağlı olacağıma bilginin ışığında yürüyeceğime onurlu bir insan olarak yaşayacağıma onurum ve şerefim üzerine ant içerim.

 64. Orhun Mert Saraçoğlu 1403045002 (İstanbul kültür üniversitesi)

  Öğrenim hayatım boyunca edindiğim bilgi ve becerileri insanlık yararına kullanacağıma,mestleğimi bana öğretenlere ve mestlektaşlarıma hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,vereceğim kararlarda da maddiyattan önce insalığın çıkarlarını düşüneceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 65. Ali Çebi

  Ali Çebi
  İstanbul Kültür Üniversitesi
  İstanbul Kültür Üniversitesinde edindiğim bilgi ve tecrübeleri en doğru şekilde kullanacağıma,Atatürk ilkelerine,ülkemizin bütünlüğüne ve bağımsızlığına,tarafsız ve doğru davranmaya,doğaya zarar vermemeye,şerefim üzerine and içerim.

 66. selahattin

  Türk bağımsızlık ve Cumhuriyetini, Atatürk ilkelerini ve
  inkılaplarını sonsuza dek koruyacağıma, savunacağıma ve
  yükselteceğime; bu yuvadan aldığım eğitim ve bilgiyle insanlıktaki
  üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli
  örneği olmaya çalışacağıma, bize kazandırılmış olan vakıf
  ruhunun daima temsilcisi olacağıma, düşünce dünyamıza
  ışık tutacak en az bir genç, ülkeme bereket getirecek en az
  on fidan yetiştireceğime, namusum, şerefim, ulusumun ve yurdumun
  kutsallığı üzerine and içerim, and içerim, and içerim.

 67. CEREN BENER - 1403010021 İKÜ

  CEREN BENER – 1403010021 İKÜ

  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİNDE EDİNDİĞİM DOĞRU,DÜRÜST, ATATÜRK’ÜN KURMUŞ OLDUĞU TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLKE VE İNKILAPLARINA BAĞLI KALARAK HER ZAMAN ADALETLİ OLACAĞIMA OKULUMUZUN AKADEMİSYENLERİNİN GÖSTERMİŞ OLDUĞU YOLDAN AYRILMAYACAĞIMA BURADAN ALDIĞIM DİPLOMA VE KÜLTÜRLE DİN,DİL,IRK AYRIMI YAPMADAN ÜLKEMİN VE AİLEMİN ULUSAL PLATFORMDA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞACAĞIMA İŞİMİ EN DÜZGÜN ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIMA ANT İÇERİM.

 68. Burak Özsaraç

  Burak Özsaraç – 1403010064 – İstanbul Kültür Üniversitesi
  İstanbul Kültür Üniversinden almış olduğum bu diplomanın verdiği yetkilerin ve sorumlulukların bilincinde her zaman her yerde, üstün bir görev anlayışıyla bilim ve kardeşliğin egemen kılınmasına çalışacağıma, devletimin çıkarlarını her koşulda üstün tutacağıma, dilime ve kültürüme bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 69. Büşra Karakaya

  Büşra Karakaya
  İstanbul Kültür Üniversitesi
  Bu diploma ile bana verilen ünvanın onurunu koruyacağıma edindiğim deneyim , bilgi , beceri ve yetkinlikleri gerek iş gerekse sosyal hayatımda bilinçli olarak kullanacağıma,ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkilaplarına bağlı kalacağıma, her zaman ve her yerde üstün bir görev anlayışıyla ulusuma ve tüm insanlığa hizmet edeceğime, namusum ve şerefim üzerine and içerim.

 70. Eda uğurluel

  Eda uğurluel-1503010021
  İstanbul Kültür Üniversitesinden almaya hak kazandığım diplomamı,edindiğim bilgiler doğrultusunda;dürüstlükle, saygıyla, tarafsızlıkla ,Atatürk ilke ve inklapları doğrultusunda kullanacağıma,milletime yarar sağlayacağıma ve kendimi daha da geliştireceğime and içerim.

 71. Berksu hazal altunok

  BERKSU HAZAL ALTUNOK
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’nden mezun olduğum şuanda diplomamın verdiği sorumlulukların bilincinde olarak,edindiğim bilgiler doğrultusunda;dürüstlükle, saygıyla, tarafsızlıkla ,Atatürk ilke ve inklapları doğrultusunda kullanacağıma,milletime yarar sağlayacağıma ve kendimi daha da geliştireceğime and içerim.

 72. MELİH CAN SAYAN

  Melih Can Sayan 1503010046
  Kültür Üniversitesi
  Kültür Üniversitesinin bir mezunu olarak benden,
  yenilikçi, aktif, çalışkan, dürüst, gelişmeye açık, bir birey olmam bekleniyor. Bu bilinçle bilgi ve becerilerimi, eğitim hayatım boyunca öğrendiklerimi toplum hayatında aktif, onurlu, dürüst bir insan olarak yaşayacağıma and içerim.

 73. Sena Dilan Yaman

  Sena Dilan Yaman – İKÜ – 1503010045

  İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı bilgi ve beceriyi gelecek nesillere aktaracağıma ,bu itibarı gururla taşıyacağıma,
  mesleğimi üstün bir hizmet anlayışıyla en doğru şekilde yapacağıma ,ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda aileme, milletime, insanlığa faydalı olmak için çalışacağıma onurum ve şerefim üzerine and içerim.

 74. Asya

  İstanbul İstinye Üniversitesinden aldığım diplomanın gerek Adalet Sarayında İstinye üniversitesi sayesinde yapmış olduğum stajda bana katmış olduğu deneyimi, gerekse öğretmenlerimden almış olduğum bilgi birikimini tüm içtenliğimle adaletli, vicdanlı, dürüst ve insan haklarına saygılı şekilde mesleki hayatımda kullanacağıma onurum ve gururum üzerine and içerim.

 75. Asya Aysuran

  İstanbul İstinye Üniversitesinden aldığım diplomanın gerek Adalet Sarayında İstinye üniversitesi sayesinde yapmış olduğum stajda bana katmış olduğu deneyimi, gerekse öğretmenlerimden almış olduğum bilgi birikimini tüm içtenliğimle adaletli, vicdanlı, dürüst ve insan haklarına saygılı şekilde mesleki hayatımda kullanacağıma onurum ve gururum üzerine and içerim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir