ISL 0006 – Proje Ödevi

Proje Ödevi
İki kişilik proje grubu oluşturarak seçilecek bir bankanın performans değerlendirmesi yapılacaktır. Bankanın bağımsız dış denetim görmüş Faaliyet Raporu temin edilip bu rapor incelenerek değerleme yapılacaktır. Bankanın bir yöneticisi ile söyleşi yapılarak ödev tamamlanacaktır.
Ödev İçeriği
Proje ödevi içeriği aşağıdaki ana bölümden oluşmalıdır.
1. Bölüm – Bankanın tanıtımı
Bu bölümde, seçilen bankanın tarihçesi, vizyon, misyon, strateji, organizasyon yapısı ve temel faaliyetleri anlatılacaktır.
2. Bölüm – Mali Tablolar
Bu bölümde bankanın Bilanço ve Gelir Tablosu ele alınacak ve değerlendirmesi ile analizi  yapılacaktır. Artış, azalış ve içeriğinde meydana gelen değişiklikler irdelenecektir.
Bilanço Ve Gelir Tablosu için aşağıdaki iki değişik analiz yapılacaktır. Bu analizi yapmak için iki yıllık Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı birer exel tablosuna yazılıp hesaplamaları yapılması sağlanabilir. Daha sonra önemli artış ve azalışların neden kaynaklandığı birer cümle ile açıklanabilir:
1) Yatay Analiz (iki yıl arasındaki % artış ve azalış oranı analizi) (Horizontal Analysis)
2) Dikey Analiz ( Dibine %100 dersek analizi. Bilanço için Toplam Aktiflere %100 dersek % dağılım nasıl olur analizi. Gelir Tablosu için Toplam Faiz Gelirlerine %100 dersek diğer gelir ve gider kalemleri % kaç olur analizi) ) (Vertical Analysis. Mix analysis)
3. Bölüm – Rasyo Analizi
Bu bölümde banka için mali tablo rasyo analizleri yapılacaktır. Özkaynak, Aktif Kalitesi, KArlılık ve Likidite rasyoları hesaplanacak ve olumlu veya olumsuz gelişmeler belirlenecektir.
4. Bölüm – KUZİT Analizi
Bu bölümde bankanın Kuvvetli noktaları, Zayıf noktaları, İmkanları ve Tehditler belirlenecektir.
5. Bölüm – Yönetici ile Söyleşi
Bu bölümde banka yöneticisi ile yapılan ve yöneticiye bir banka müşterisi olarak soracağınız genel stratejik 4-5 sorunun cevaplarını içeren bir söyleşi olacaktır.
Söyleşi sonunda yönetici kabul ederse buradan indirilecek (download) Proje Söyleşi Değerlendirme Formu doldurmasını rica edebilirsiniz. Kabul etmezse bu konuda yöneticiyi zorlamayın. Formu boş olarak ödevinize koyabilirsiniz.
Yöneticiden alacağınız  İş Kartını (Business Card) ödevinize zımbalamayı unutmayın.