ISL 0006 – Dersin İçeriği

Banka Yönetimi ISL 0006
Ders Özeti
Dersin Amacı
Bankacılık sistemi ve bankaların çalışma ilke ve prensipleri hakkında öğrencilere temel kavramları öğretmek. Bankacılık  uygulamalarının önemini ortaya çıkartmak. Öğrencilerin iş hayatında alacakları iş kararlarını “Bankacı Gözü” ile değerlendirme becerilerini geliştirmek. İş hayatında lider olacak gençlerin, mesleklerini yaparken banka ve finans şirketleri ile yapacakları işbirlikleri ve projeleri  başarıyla gerçekleştirmelerini sağlamaya yardımcı olmak. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin:
 • bankacılık sisteminin çalışma esasları konusunda bilinçlenmeleri,
 • karar alırken “bankacı gözü” ile kararları değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi,
 • bulundukları topluluklarda ve iş hayatında, banka ilişilerini başarıyla yürütebilmelerini sağlayacak becerilerin oluşturulması hedeflenmiştir.
Ders İçeriği
 1. Bankacılık çalışma esasları ve ekonomide bankaların yeri
 2. Bankacılık sistemi içinde bulunan  kurum ve kuruluşlar
 3. Banka çeşitleri
 4. Bankalarda Denetim, İç Denetim, Dış Denetim
 5. Banka Özkaynak Riski Yönetimi
 6. Banka Aktif Riski Yönetimi
 7. Banka Peronel Riski Yönetimi
 8. Banka Kar Riski Yönetimi
 9. Banka Likidite Riski Yönetimi
 10. Kredi Riski Yönetimi
 11. Faiz Riski Yönetimi
 12. Döviz Riski Yönetimi
 13. Operasyon Riski Yönetimi
 14. Bireysel Bankacılık Hizmetleri
 15. Kurumsal Bankacılık Hizmetleri
 16. Kredi Kartları ve Ödeme Sistemleri
 17. Elekronik Bankacılık Uygulamaları
 18. Bankalarda Etik, İş Ahlakı ve İyi Yönetişim
 19. Bankaların Geleceği, Yeni Yüzyıl Bankacılığı
Proje Ödevi
İki kişilk gruplar halinde oluşturulacak her bir grup ayrı bir banka seçerek seçtikleri bankanın performans değerlendirmnesini yapacaktır. Seçtikleri bankanın bağımsız denetimden geçmiş Faaliyet Raprunu alarak bu değerlendirmeyi yapacaktır. Tamamladıkları değerlendirmeyi randevu alacakları sözkonusu  bankanın bir yöneticisi ile tartışıp ona soracakları sorular ile ödevlerini tamamlayacaklardır.
Ders Notu
Proje Ödevi – %20
Vize İmtihanı – %30
Final İmtihanı – %50